De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op welke wijze wordt op dit moment samengewerkt tussen de organisaties Humanitas Onderdak en Humanitas Tandem en welke verbeterslagen zijn mogelijk?

Op welke wijze wordt op dit moment samengewerkt tussen de organisaties Humanitas Onderdak en Humanitas Tandem en welke verbeterslagen zijn mogelijk?

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Humanitas, met als aanleiding het samengaan van Humanitas Onder Dak en Humanitas Tandem. De samenwerking verloopt echter nog niet optimaal, waardoor onderzoek was gewenst.
 
Het korte termijn doel van het onderzoek was na te gaan wat de mogelijke oorzaken zijn van het niet behalen van de gestelde doelen met betrekking tot de samenwerking tussen Humanitas Onder Dak en Humanitas Tandem. Het lange termijn doel was het verbeteren van de samenwerking tussen Humanitas Onder Dak en Humanitas Tandem op strategisch, tactisch en operationeel niveau zodat er effectiever gewerkt kan worden en wachtlijsten ingekort kunnen worden.   
 
Op basis van het probleem en de doelstelling werd de volgende hoofdvraag opgesteld: “Op welke wijze wordt op dit moment samengewerkt tussen de organisaties Humanitas Onder Dak en Humanitas Tandem en welke verbeterslagen zijn mogelijk?” 
 
Het onderzoek was een praktijkonderzoek, waarbij gekozen is voor kwalitatieve onderzoeksmethoden in de vorm van een literatuuronderzoek en veldonderzoek met interviews. De interviews zijn afgenomen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. In het literatuuronderzoek werden onderwerpen besproken, die betrekking hadden op de terminologie en achterliggende theorie. Zo werd ingegaan op de samenwerking tussen organisaties, strategisch management, tactisch management, operationeel management en de wisselwerking tussen deze niveaus in een organisatie. Ook werd ingegaan op mogelijke problemen die kunnen ontstaan als organisaties gaan samenwerken.
 
Aan de hand van een resultatenanalyse en discussie zijn vervolgens de resultaten van het literatuuronderzoek en de interviews in kaart gebracht en met elkaar vergeleken. Op basis van de resultaten is vervolgens antwoord gegeven op de hoofdvraag en deelvragen, waarna de volgende aanbevelingen zijn gegeven.
 
1.Het aantal vrijwilligers verhogen door meer mensen te werven
2.Bekendheid van het project/de samenwerking bevorderen
3.Kennis over de vrijwilligers/deelnemers verhogen
4.Communicatie verbeteren
Tenslotte is aan de hand van een discussie aangegeven binnen welk kader het onderzoek heeft plaatsgevonden en zijn alternatieven onderzocht.
 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2015-12-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk