De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bouwen aan bevlogenheid

Op weg naar een positieve aanpak van ziekteverzuim

Bouwen aan bevlogenheid

Op weg naar een positieve aanpak van ziekteverzuim

Samenvatting

Deze scriptie beschrijft een onderzoek naar factoren die mogelijk invloed hebben op ziekteverzuim onder werknemers in de grond-, weg- en waterbouw. Het onderzoek heeft zich vooral gericht op positieve factoren die van invloed zijn op het psychologisch welbevinden van werknemers, en welke relatie dit heeft met ziekteverzuim. PG Infra is een organisatie die mbo-opleidingen biedt waarbij werken en leren gecombineerd worden, deels ook aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het onderzoek is gehouden onder een groep van PG-werknemers in de bouw en had als centrale vraagstelling: Welke persoonlijke- en werkhulpbronnen voorspellen de bevlogenheid en daarmee het ziekteverzuim van PG-werknemers? Er is een online vragenlijst voorgelegd die bestond uit een combinatie van zeven bestaande, gevalideerde subschalen die werkhulpbronnen, persoonlijke hulpbronnen en bevlogenheid meten. Van de doelgroep van 74 werknemers hebben 30 (41%) uiteindelijk de lijst ingevuld. Van de werkhulpbronnen ontwikkelingsmogelijkheden, autonomie en relatie met de leidinggevende bleek alleen de variabele relatie met de leidinggevende significant (negatief) samen te hangen met ziekteverzuim. Deze variabele vertoont ook een significante (positieve) samenhang met bevlogenheid. Ook ontwikkelingsmogelijkheden hangt positief samen met bevlogenheid. Van de persoonlijke hulpbronnen zelfeffectiviteit, optimisme en proactieve coping hangt alleen optimisme significant samen met ziekteverzuim. Ook tussen optimisme en bevlogenheid vonden we een significante relatie. Tussen bevlogenheid en ziekteverzuim bestaat een significante negatieve samenhang: naarmate een werknemer hoger scoort op bevlogenheid, zal het ziekteverzuim lager zijn. Voor deze groep werknemers lijkt het ondersteunen van de capaciteiten van de leidinggevende het meeste perspectief te bieden op niet alleen minder ziekteverzuim maar ook op andere variabelen die de werksituatie kunnen verbeteren: optimisme, ontwikkelingsmogelijkheden en bevlogenheid. Deze staan ook elk afzonderlijk in verband met ziekteverzuim.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2016-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk