De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werk(wijziging) jeugdzorgwerkers

Een inventariserend kwalitatief onderzoek naar hoe jeugdzorgwerkers binnen Kleinschalige Zorg Salland met hun werkwijze kunnen blijven aansluiten bij Welzijn Nieuwe Stijl

Werk(wijziging) jeugdzorgwerkers

Een inventariserend kwalitatief onderzoek naar hoe jeugdzorgwerkers binnen Kleinschalige Zorg Salland met hun werkwijze kunnen blijven aansluiten bij Welzijn Nieuwe Stijl

Samenvatting

Doordat de zorgkosten te hoog zijn opgelopen heeft de overheid maatregelen genomen om het zorgstelsel te veranderen. Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uivoering van de Wmo en de Jeugdwet. Welzijn Nieuwe Stijl is een programma dat wordt gekenmerkt door acht verschillende bakens, die een leidraad zijn voor de inhoud van de nieuwe taken die de Wmo en de Jeugdwet met zich meebrengen. Middels dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de jeugdzorgwerkers van Kleinschalige Zorg Salland zo goed mogelijk met hun werkwijze aansluiting kunnen vinden bij Welzijn Nieuwe Stijl. De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt: Hoe kunnen de jeugdzorgwerkers van Kleinschalige Zorg Salland als gevolg van het nieuwe zorgstelsel met hun werkwijze aansluiting blijven vinden bij Welzijn Nieuwe Stijl binnen de kaders van gemeentelijk beleid?  Er heeft een kwalitatief onderzoek plaats gevonden waarbinnen achttien jeugdzorgwerkers van Kleinschalige Zorg Salland in drie focusgroepen hebben deelgenomen. Tijdens de focusgroepsinterviews hebben de jeugdzorgwerkers als eerste individueel de Wmo-reflectietool ingevuld, waarna is overgegaan tot het gezamenlijk bespreken van ervaringen en werkwijzen rondom de thema’s van de Wmo-reflectietool. De Wmo-reflectietool is een meetbaar instrument en is gebaseerd op de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl.  De bevindingen uit de ingevulde Wmo-reflectietool en de uitkomsten van de focusgroepen laten eenzelfde beeld zien.  De jeugdzorgwerkers sluiten met hun werkwijze aan bij het programma Welzijn Nieuwe Stijl, al zijn ze zich hier over het algemeen niet van bewust. De jeugdzorgwerkers proberen de eigen kracht van jeugdigen te versterken, zijn betrokken bij het netwerk van de jeugdige, werken op een aantal vlakken collectief en proberen ze zoveel mogelijk de vraag achter de vraag te herleiden. De jeugdzorgwerkers van Kleinschalige Zorg Salland zijn tevreden over hun huidige werkwijze, maar hebben in de toekomst concrete plannen om beter aan te sluiten bij de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl. De aansluiting op het gebied van Welzijn Nieuwe Stijl zit veelal onbewust in de werkwijze van de jeugdzorgwerkers verweven, maar er liggen zeker nog verbeterpunten voor in de toekomst. Om aansluiting te blijven vinden bij Welzijn Nieuwe Stijl zijn er een aantal aanbevelingen gedaan die daar aan kunnen bijdragen. Jeugdzorgwerkers dienen goed te kijken hoe zij de zorg aan jeugdigen en de resultaten daarvan nog beter inzichtelijk kunnen maken. Hierdoor kan de zorg nog beter verantwoord worden. Daarnaast is het van belang dat jeugdzorgwerkers onderling afstemming vinden binnen het eigen team en de organisatie, maar ook met het netwerk van de jeugdige en andere professionals en organisaties. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is het in kaart brengen van hoe de jeugdigen en diens opvoeders ervaren hoe de jeugdzorgwerkers met hun werkwijze invulling geven aan Welzijn Nieuwe Stijl. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk