De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Maakt doen wat ik wil gelukkig(er)?

Wat is de invloed van werken aan een persoonlijk doel op het welzijn van een doelgroep met psychische problematiek?

Maakt doen wat ik wil gelukkig(er)?

Wat is de invloed van werken aan een persoonlijk doel op het welzijn van een doelgroep met psychische problematiek?

Samenvatting

In dit onderzoek wordt gekeken naar de effectiviteit van de training ‘Kernkwadranten & SRD’ wanneer deze wordt ingezet bij een doelgroep met psychische problemen. In dit onderzoek wordt door middel van een controlegroep (N=40) en een experimentele groep (N=16) het verschil gemeten op basis van de welzijnsfactoren regie en zelfcompassie. Daarnaast wordt er onderzocht of de training van invloed is op de copingstijl van de deelnemers en er wordt een kwalitatieve evaluatie van de training gegeven door de deelnemers zelf. Binnen dit onderzoek is geen meetbaar verschil waargenomen in de ervaren regie en zelfcompassie van de deelnemers tussen de voor- en nameting. Tijdens de voormeting kwam echter wel een significant verschil naar voren op de schalen Palliatieve Reacties en Vermijden van de Copingstijlenvragenlijst. Tijdens de nameting was dit significante verschil verdwenen. De scores van zowel de controlegroep als de experimentele groep steeg op de schalen Palliatieve Reacties en Vermijden. Het verschil in stijging tussen de controle groep en de experimentele groep was op de schaal Palliatieve Reacties niet significant, maar op de schaal Vermijden wel. De scores van de controlegroep stegen significant meer dan de scores van de experimentele groep. Gezien de korte duur van dit onderzoek, 10 weken, kunnen er geen uitspraken worden gedaan over het lange termijn effect van deze training. Voor vervolgonderzoek wordt dan ook aanbevolen om voor een langere periode de doelgroep te volgen. Zo ontstaat er een beeld over de lange termijn effecten van de training ‘Kernkwadranten & SRD’.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2013-09-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk