De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Persoonlijk herstel bij complexe PTSS

Een veelzijdige kijk via sociale media

Persoonlijk herstel bij complexe PTSS

Een veelzijdige kijk via sociale media

Samenvatting

Hoewel de kennis over PTSS en de gevolgen ervan erg is gegroeid in de afgelopen jaren is de kennis over het proces van persoonlijk herstel beperkt. Dit onderzoek draagt bij aan het inzichtelijk maken van factoren die invloed hebben op persoonlijk herstel  bij de complexe PTSS. Dit onderzoek is bedoeld om het proces van persoonlijk herstel te begrijpen door de eigen woorden van de cliënten. Wanneer dit proces inzichtelijker is gemaakt kan de hulpverlening inspelen op deze inzichten en hier eventueel hun behandeling op aanpassen. Dit onderzoek richt zich op de vraag: ‘Welke factoren worden door mensen, die behandeld zijn voor complexe PTSS ten gevolge van seksueel misbruik, op sociale media benoemd die invloed hebben op het persoonlijk herstel?’
Ter beantwoording van deze vraag werd er een kwalitatief beschrijvend onderzoek uitgevoerd, waarbij zowel gebruik gemaakt is van de literatuur als van quotes die door de doelgroep op sociale media is geplaatst. Ten behoeve van het onderzoek is een zoekschema opgesteld om bruikbare sites op te sporen. Door middel van het zoekschema zijn diverse sites, en vanuit de sites zijn quotes, naar voren gekomen die relevant zijn voor dit onderzoek. Vervolgens zijn, door middel van een analyseschema, alle quotes gelabeld en geanalyseerd.
De resultaten zijn verdeeld over de dimensies waarin de quotes geanalyseerd zijn namelijk, verbondenheid, hoop en optimisme, identiteit, zingeving en empowerment. Uit de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de respondenten veel contact hebben met lotgenoten. Hier lijken ze steun uit  te halen en daar gaat dan ook veel aandacht naartoe. Samen vormen de lotgenoten een soort gemeenschap die vooral praten over alles wat ze tegenkomen in het dagelijks leven wat te maken heeft met de complexe PTSS. De respondenten delen hun succes ervaringen met de wereld en plaatsen regelmatig positieve teksten om zichzelf en anderen moed in te spreken. Ook laten ze via sociale media weten wanneer er juist geen sprake is van positieve gedachten. Wat betreft de dromen en ambities zijn er een aantal respondenten die meer willen doen met hun ervaringen vanuit de complexe PTSS. Ze zijn bezig met projecten om seksueel misbruik onder de aandacht te brengen. Toch is het opvallend dat de dromen en ambities die genoemd zijn altijd te maken hebben met de stoornis. Ook kwam voren dat er zeer veel wordt gesproken over het betekenis geven aan de ervaringen die voortvloeien uit de ziekte/stoornis. Bij een grote meerderheid van de quotes is een duidelijke betekenis te halen en proberen de respondenten goed te omschrijven waarom ze iets voelen.
Op basis van de resultaten zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. De gedane aanbevelingen hebben onder andere betrekking op steun die de doelgroep haalt uit het contact met lotgenoten  en wat daarmee gedaan kan worden binnen het nazorgtraject. Daarnaast hebben de aanbevelingen betrekking op het doen van een vervolgonderzoek waarin gekeken wordt of de genoemde verbeterpunten de kwaliteit van de nazorg doen verbeteren. In het laatste deel van het bachelorrapport is een discussie besproken het onderwerp herstelondersteunende zorg binnen de hulpverlening.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2014-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk