De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kleur het gedrag, weet wat wel en niet mag.

Een kwantitatief onderzoek naar de ervaringen van pedagogisch medewerkers omtrent het Vlaggensysteem binnen Intermetzo

Kleur het gedrag, weet wat wel en niet mag.

Een kwantitatief onderzoek naar de ervaringen van pedagogisch medewerkers omtrent het Vlaggensysteem binnen Intermetzo

Samenvatting

Sinds enkele jaren wordt er binnen de residentiële groepen van Intermetzo gebruik gemaakt van het Vlaggensysteem. Deze methode is binnen Intermetzo ingevoerd naar aanleiding van het “Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg” (Jeugdzorg Nederland, 2013). Het Vlaggensysteem is een methode, ontwikkeld door Sensoa, die gezond seksueel gedrag stimuleert en seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomt en terugdringt (Frans & Franck, 2015).
De korte termijn doelstelling van het onderzoek is het in kaart brengen van de ervaringen van pedagogisch medewerkers met het hanteren van het Vlaggensysteem binnen Intermetzo. De lange termijn doelstelling is het optimaliseren van het hanteren van het Vlaggensysteem binnen Intermetzo. Om deze doelstellingen te kunnen behalen is er een hoofdvraag geformuleerd. Deze luidt als volgt: “Wat zijn de ervaringen van de pedagogisch medewerkers op de residentiële groepen binnen Intermetzo met betrekking tot het hanteren van het Vlaggensysteem?”. Om deze hoofdvraag te beantwoorden is er gebruik gemaakt van theoretische en praktische deelvragen. In de theoretische deelvragen wordt antwoord gegeven op de vragen wat de methodische uitgangspunten van het Vlaggensysteem zijn en welke voorwaarden er zijn voor het succesvol implementeren van een methode. In de praktische deelvragen is er antwoord gegeven op de vragen wat de positieve ervaringen, verbeterpunten en de voorwaarden voor effectief hanteren zijn met betrekking tot het Vlaggensysteem volgens pedagogisch medewerkers.
Tijdens de uitvoering van dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een kwantitatieve onderzoeksmethode waarbij het proces is geëvalueerd. Dit is gedaan door een online enquête af te nemen onder alle pedagogisch medewerkers op de residentiële groepen van Intermetzo. De antwoorden op de enquête zijn door middel van Qualtrics verwerkt.
Uit de resultaten en conclusies komt naar voren dat het hoofddoel van het Vlaggensysteem volgens de pedagogisch medewerkers niet tot uiting komt op de residentiële groepen. Wel wordt het Vlaggensysteem als bruikbare methode gezien door de handvatten en hulpmiddelen die het biedt. Hieruit zijn de volgende aanbevelingen opgesteld: ‘kwalitatief onderzoek naar de redenen van uitblijven van het hanteren van het Vlaggensysteem’, ‘up-to-date houden van kennis omtrent het Vlaggensysteem’ en ‘bevorderen van casuïstiekbespreking en thema-avonden’.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2017-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk