De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Lichamelijke activiteit van de chronische dialysepatiënt gemeten met Fitbit Charge en de SQUASH vragenlijst.

Een cross-sectioneel onderzoek naar werkelijke dagelijkse lichamelijke activiteit van chronische dialysepatiënten.

Lichamelijke activiteit van de chronische dialysepatiënt gemeten met Fitbit Charge en de SQUASH vragenlijst.

Een cross-sectioneel onderzoek naar werkelijke dagelijkse lichamelijke activiteit van chronische dialysepatiënten.

Samenvatting

SAMENVATTING
Achtergrond: Patiënten met eind stadium nierfalen, ofwel chronisch dialysepatienten, vormen een kwetsbare groep met veel comorbiditeit. Voldoende lichaamsbeweging is van groot belang om fit te blijvenmaar data over de mate van lichamelijk activeit in deze groep ontbreken. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) adviseert wekelijks ≥150 minuten matig-intensief bewegen. De aangepaste norm voor ouderen en chronisch zieken adviseert  ≥6500 stappen per dag en het vermijden van sedentair gedrag. Inzicht biedt mogelijkheden om zorg en gezondheid af te stemmen en te verbeteren. Het creëert tevens een startput voor mogelijke vervolg studies. Methode: : In dit cross-sectionele onderzoek is respectievelijk middels een subjectieve (SQUASH-vragenlijst) en objectieve methode (Fitbit Charge) in 57 chronische dialysepatiënten onderzocht of zij voldoen aan de NNGB. Er zijn 57 chronisch dialysepatiënten, waarvan 51 HD en 6 PD patiënten, geïncludeerd voor statistische analyse. Door het 7 dagen dragen van de Fitbit Charge (accelerometer) is inzicht verschaft in het aantal stappen, de duur en intensiteit van beweging. Daarnaast is de SQUASH-vragenlijst gehanteerd, gericht op duur en intensiteit van de activiteiten. Vanuit het software programma Matlab is Fitbit data georganiseerd en vervolgens is de data van beide meetinstrumenten verwerkt voor verdere analyse in SPSS. Resultaten: Van de patiënten voldoet 18% aan het advies van ≥6500 stappen/dag. Slechts 8,8% heeft minimaal 1 bout van matig intensieve activiteit gemaakt en maar liefst 91,2% vertoont sedentair gedrag. Gebaseerd op objectieve metingen voldoet 2% aan de NNGB tegenover 32% volgens de subjectieve vragenlijst (p .004)  Op niet-dialyse dagen wordt significant meer bewogen: 2573 stappen  (2074 op dialysedagen) en 126 actieve minuten (101 op dialysedagen).Conclusie: Nagenoeg alle onderzochte dialyse patiënten voldoen niet aan de NNGB. Het is de vraag of patiënten zelfs wel in staat zijn tot matig-actieve lichamelijke inspanning. Objectieve metingen blijken noodzakelijk voor realistische uitslagen en kunnen wellicht bijdragen bij bewustwording. Waarschijnlijk zijn individuele doelen zinvoller dan een algemene richtlijn voor deze populatie. Toekomstig onderzoek zou duidelijk moeten maken in welke fase van nierfalen de lichamelijke activiteit minder wordt
 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHealth Care and Social Work
Datum2019-07-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk