De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Academisch Uitstelgedrag

Academisch Uitstelgedrag

Samenvatting

Vroegtijdige uitval van studenten en studievertraging zijn problemen waarmee men binnen onderwijsland al lange tijd te kampen heeft. Overheidsinstanties en belangenverenigingen leggen momenteel de nadruk op het verminderen van deze uitval, wat wanneer dit lukt, aanzienlijke baten kan opleveren voor onderwijsinstellingen en studenten.
Binnen Saxion ziet men het percentage uitvallers en traag afstuderende ook graag teruglopen en dat is waarom men opzoek is gegaan voorspellende factoren voor studiesucces. Een interessante factor blijk academisch uitstelgedrag. Binnen dit onderzoek is een eerder door Van de Bilt (2016) ontwikkeld shortform academisch uitstelgedrag vragenlijst (PASS-S) opnieuw getoetst bij een nieuwe steekproef (n=359) Saxion AMA-studenten. Daarnaast is de voorspellende waarde van een tweede shortform academisch uitstelgedrag instrument getoetst: de APS-S (McCloskey, 2011), en een derde aan academisch uitstelgedrag verwant instrument: het persoonlijkheidsdomein consciëntieusheid met een aantal onderliggende facetschalen.
Toetsing van de instrumenten gebeurde ten opzichte van de studiesucces criteria ‘studyspeed’ en ‘gemiddeld cijfer’. De onderzochte instrumenten bleken enkel studiesucces op basis van studyspeed ‘met zwakke intensiteit’ te kunnen voorspellen. De facetschalen ordelijkheid, plichtsgetrouwheid, ambitie, zelfdiscipline en bedachtzaamheid correleerden significant aan academisch uitstelgedrag.
Meervoudige regressieanalyse met het totaal aan academisch uitstelgedrag gerelateerde items wees een totaal van acht items aan die 14,9 procent van de variantie op basis van studiesucces wisten te verklaren. De acht items kunnen worden gezien als gerelateerd aan traitprocrastination waardoor de verwachting is dat zij stabiel zijn over tijd. Het wordt aanbevolen de items opnieuw af te nemen bij een groep eerstejaars studenten die vrijwel dezelfde studieomstandigheden doorlopen.
Behalve persoonsgebonden is academisch uitstelgedrag ook taak en situatie gebonden (TMT-theory). Het wordt daarom tevens aanbevolen meer onderzoek te verrichten naar taakspecifieke en situatiespecifieke vormen van academisch uitstelgedrag. Hierbij kan men opzoek gaan naar type uitstellers, personen die in bepaalde situaties uitstellen vanwege bijvoorbeeld faalangst, taakaversie, self-handicapping, perfectionisme of rebeliousness. Wellicht behoren bij specifieke risicovakken, specifieke type uitstellers, waarbij het uitstelgedrag vooral negatieve gevolgen met zich meebrengt.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2017-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk