De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Digitale geletterdheid in het onderwijs

Scriptie naar de attitude van Nederlandse basisschooldocenten ten opzichte van digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid in het onderwijs

Scriptie naar de attitude van Nederlandse basisschooldocenten ten opzichte van digitale geletterdheid

Samenvatting

FutureNL is een organisatie die stelt dat te weinig Nederlandse basisschooldocenten lesgeven in digitale geletterdheid. Zij geloven dat alle Nederlandse kinderen nu al digitale vaardigheden moeten ontwikkelen door interactie met technologie, om later maximaal in de digitale wereld te kunnen functioneren. Ze stellen dat docenten nu nog te weinig lesgeven in digitale geletterdheid. Hier komt bij dat in 2021 alle docenten van de bassischolen in Nederland verplicht les moeten geven in digitale geletterdheid. FutureNL wil ervoor zorgen dat iedere docent in Nederland digitaal vaardig wordt om zo de leerlingen goed les te kunnen geven. Dit doen zij door nu al een gratis lesmateriaal (genaamd Digidoener) aan te bieden voor docenten. Een eerste stap is om te kijken waarom de docenten nu nog weinig lesgeven in digitale geletterdheid. In dit onderzoek wordt onderzocht of dat aan de attitude ligt. De onderzoeksvraag luidt daarom; wat is de attitude van Nederlandse basisschooldocenten ten opzichte van digitale geletterdheid? Door middel van een vragenlijst werd antwoord gegeven op deze vraag. Naast de vragenlijst zijn er interviews gehouden om de resultaten van de vragenlijst meer inhoud te geven. Uit de resultaten van de vragenlijst is gebleken dat de attitude van Nederlandse basisschooldocenten positief is, met een 3,95 als gemiddelde score op een schaal van 1 tot 5. Zowel het gevoel, de gedragingen als de gedachten laten een positieve score zien. De componenten gedachten en gedrag scoren hierbij significant hoger dan de component gevoel, waarbij de component gedrag significant het hoogst en dus meest positief scoort. Zowel onderbouw docenten als midden/bovenbouw docenten scoren positief, waarbij midden/bovenbouw docenten significant hoger scoren. Deze scores betekenen dat de attitude dus niet de reden is dat de docenten nog weinig lesgeven in digitale geletterdheid. Het probleem doet zich op een ander gebied voor. Uit de interviews die zijn afgenomen blijkt dat de docenten die nog geen lesgeven in digitale geletterdheid een gebrek hebben aan vaardigheden, tijd en geld om materialen aan te schaffen. De Digidoener kan het gebrek aan vaardigheden, tijd en geld oplossen. De Digidoeners zijn zó opgesteld dat docenten zonder vaardigheden hier ook gemakkelijk gebruik van kunnen maken om zo les te geven in digitale geletterdheid. Daarnaast is de Digidoener in een korte tijd voor te bereiden en zijn ze geheel gratis. Aanbevolen wordt om FutureNL meer bekendheid te geven om zo de Digidoener te verspreiden zodat meer docenten kennis hebben over digitale geletterdheid en hier les in kunnen geven. Er kan een digitaal filmpje of poster gestuurd worden naar iedere basisschool in Nederland om zo bekendheid te verschaffen voor het gratis lesmateriaal van FutureNL. De e-mailadressen van de basisscholen kunnen via DUO worden verkregen. FutureNL kan ik deze mail ook een Digidoener bijvoegen zodat de docenten alvast zien wat een Digidoener inhoudt. Ook kan er reclame gemaakt worden via sociale media of de krant. Hiernaast zou er contact kunnen worden gezocht met het journaal om hier het verhaal te doen. Een andere mogelijkheid is op forums of Facebookpagina’s voor docenten een bericht plaatsen, waardoor ook via deze weg meer bekendheid kan worden bereikt bij docenten.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2019-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk