De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Resultaatgericht ook gericht resultaat?

Onderzoek naar het effect van de eerstelijns individuele behandelingen in de psychologenpraktijk Joep Kramer, gemeten met de SCL-90.

Resultaatgericht ook gericht resultaat?

Onderzoek naar het effect van de eerstelijns individuele behandelingen in de psychologenpraktijk Joep Kramer, gemeten met de SCL-90.

Samenvatting

De steeds grotere druk op evidence based behandelen binnen de geestelijke gezondheidszorg was voor psychologenpraktijk Joep Kramer een reden om opdracht te geven onderzoek te doen naar de effecten van hun behandelingen. Psychologenpraktijk Joep Kramer is een particuliere praktijk die zowel kinderen als volwassenen in de eerste- of tweedelijn behandeld. Dit onderzoek heeft zich gericht op de effecten van eerstelijnsbehandelingen voor volwassenen. Onder eerstelijnsbehandelingen vallen twee verschillende vormen. Allereerst ‘gesprekstherapie’, bestaande uit een combinatie van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en cliëntgerichte therapie. Daarnaast is er de behandelvorm ‘gesprekstherapie met EMDR’. Het onderzoek heeft antwoord gegeven op de vraag: ‘Wat is het effect van individuele behandeling in de psychologenpraktijk Joep Kramer op de klachten van de cliënt, gemeten met de SCL-90?’ Het onderzoek is gestart met literatuuronderzoek naar de begrippen in de centrale vraagstelling. Daarnaast is er kwantitatief onderzoek gedaan om de centrale vraagstelling te beantwoorden. Hiervoor is gebruik gemaakt van de SCL-90, een zelfbeoordelingsinstrument dat acht verschillende klachtengebieden in kaart brengt. Vanuit het archief zijn dossiers (n=55) verzameld die in het bezit waren van een voor- (T1) en nameting (T2). Deze vragenlijsten zijn naast elkaar gelegd en geanalyseerd. Bovendien is er gekozen om een follow-upmeting (T3) te doen (n=17), om het effect op lange termijn te bekijken. Als laatst zijn er cliëntvariabelen verzameld om te kijken of deze invloed hadden op de behandeleffecten. Er is gekeken naar de variabelen; ‘aantal genoten sessies’, ‘opleidingsniveau’ en ‘leeftijd’.Bij het analyseren van de resultaten blijk dat voor beide behandelvormen positieve effecten worden gevonden. Bij ‘gesprekstherapie’ verbeteren de klachten met een ES van 1.6. Bij ‘gesprekstherapie met EMDR’ is dit een ES van 1.2. Er wordt geen significant verschil gevonden tussen beide behandelvormen. Ook voor alle afzonderlijke schalen gelden grote effecten. De grootste effecten worden behaald op de schalen ‘depressie ' en 'angst’. In de follow-up setting wordt voor beide behandelvormen geen terugval van klachten geconstateerd, met uitzondering van de schaal ‘depressie’ voor cliënten die ‘gesprekstherapie’ hebben ontvangen. Bij de analyse van de cliëntvariabelen blijkt dat voor de cliënten met een lager opleidingsniveau grotere behandeleffecten worden gevonden. Verder komt er geen samenhang tussen cliëntvariabele en behandeleffect naar voren. Concluderend worden er voor beide behandelvormen gunstige effecten gevonden. Waarbij cliënten met een lager opleidingsniveau meer lijkten te profiteren van ‘gesprekstherapie met EMDR’. Het ‘aantal sessies’ en ‘leeftijd’ lijken geen invloed te hebben op de behandeleffecten. Bij alle effecten moet wel rekening gehouden worden met een mogelijke invloed van derde variabelen, die niet uitgesloten konden worden door het ontbreken van een controlegroep. Verder moet er rekening gehouden worden met de instabiliteit van de resultaten door een kleine steekproef. Het behalen van het vooropgestelde doel, het reduceren van klachten, kan met dit onderzoek wel worden bevestigd. Onder een kleine groep onderzochten blijven de klachten ook op lange termijn weg. Behalve depressieve klachten van cliënten die ‘gesprekstherapie’ hebben ontvangen, deze klachten laten een half jaar of langer na de behandeling een kleine terugval zien en vragen mogelijk om nazorg.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2014-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk