De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

''Het nieuwe huwelijksvermogensrecht''

''Het nieuwe huwelijksvermogensrecht''

Samenvatting

Het doel van deze scriptie is om op maandag 29 juni 2015 een onderzoek te presenteren waarin het wetsvoorstel: Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken, uitgebreid wordt geanalyseerd en de belangrijkste wijzigingen van het huwelijksvermogensrecht en eventuele gevolgen voor aanstaande echtgenoten en Notariskantoor Hof worden beschreven.
Het onderwerp dat centraal staat in dit onderzoek is de wettelijke gemeenschap van goederen. Al sinds 2003 is de wetgever bezig om de wettelijke gemeenschap van goederen te moderniseren. Vooralsnog is dit niet geheel bereikt. Met het wetsvoorstel, ingediend op 11 juli 2014, wil de wetgever opnieuw een poging doen om de wettelijke gemeenschap van goederen te moderniseren. In dit onderzoek is hier uitgebreid aandacht aan besteed.
Het wetsvoorstel, voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken, beoogt een beperkte gemeenschap van goederen tot de nieuwe standaard te maken van het huwelijksvermogensrecht. Enkel hetgeen de beide echtelieden gedurende het huwelijk hebben opgebouwd zal standaard in de gemeenschap vallen. Het voorhuwelijks vermogen, giften en erfenissen blijven voortaan privévermogen. Volgens de initiatiefnemers sluit deze beperkte gemeenschap van goederen beter aan bij de wil van de samenleving, de notariële praktijk en bij Europa.
De belanghebbenden in dit onderzoek zijn de aanstaande echtgenoten, de notaris en de medewerkers van Notariskantoor Hof. De echtgenoten krijgen meestal pas na echtscheiding of overlijden te maken met de werking van het door hun gekozen huwelijksvermogensregime en de notaris dient op de hoogte zijn van de nieuwste wetgeving om een gedegen advies te kunnen geven.
Naast het feit dat het wetsvoorstel gevolgen heeft voor de omvang van de gemeenschap van goederen, heeft het ook gevolgen voor de positie van de schuldeisers, de draagplicht van gemeenschapsschulden en het ondernemingsvermogen. Bij inwerkingtreding van dit wetsvoorstel, is het van belang dat aanstaande echtgenoten hieromtrent een voorlichting krijgen. Aangezien de wet ingrijpend zal wijzigen, is voorlichting over de vermogensrechtelijke gevolgen van een huwelijk van groot belang. Indien het wetsvoorstel in werking treedt, is het voor Notariskantoor Hof van belang om haar werkwijze en advisering aan te passen aan het nieuwe huwelijksvermogensrecht.
De meningen van deskundigen, notarissen, advocaten en Tweede Kamer leden omtrent het wetsvoorstel lopen uiteen. De initiatiefnemers schetsen een modern en goed uitvoerbaar huwelijksvermogensstelsel, echter wordt bij dit wetsvoorstel vele kanttekeningen geplaatst. Aan de ene kant is men voor modernisering van het huwelijksstelsel en vindt men dat het wetsvoorstel aansluit bij de wil van de samenleving, maar aan de andere kant vindt men dat het wetsvoorstel voor vele complicaties kan en zal zorgen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHBO - Rechten
Datum2015-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk