De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe interactieve video kan bijdragen aan een verbetering van de dienstverlening naar de klanten

Hoe interactieve video kan bijdragen aan een verbetering van de dienstverlening naar de klanten

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd voor de opdrachtgever ZoomWorks. Een videomarketing bedrijf te Schalkhaar. Tijdens dit onderzoeksverslag is er onderzoek gedaan naar interactieve video en op welke wijze interactieve video kan bijdragen aan de dienstverlening voor de klanten van ZoomWorks. Dit onderzoek is uitgevoerd omdat ZoomWorks de wens had om meer kennis in huis te willen halen over interactieve video. Nu wordt vaak verteld dat interactieve video beter werkt als lineaire video maar dit is gebaseerd op aannames. ZoomWorks wil graag kennis kunnen overbrengen naar (toekomstige) klanten op basis van feiten en wil haar klanten zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Klanttevredenheid staat immers hoog in het vaandel. Het doel tijdens dit onderzoek is om te achterhalen of interactieve video een toegevoegde waarde biedt ten opzichte van een lineaire video. Waardoor ZoomWorks een advies kan geven welke video het beste zal aansluiten bij de wens van de klant. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Op welke wijze kan een interactieve video bijdragen aan verbetering van de dienstverlening voor klanten van ZoomWorks? Door middel van dit onderzoek en de kennis die hieruit voortkomt zal het mogelijk worden om de toegevoegde waarde van interactiviteit in video aan te tonen en een goed product op te leveren waar ZoomWorks content mee is.Om de gestelde onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is er deskresearch uitgevoerd in combinatie met literatuuronderzoek en is er een semigestructureerd interview gehouden om de verschillende deelvragen te beantwoorden. Hieruit is gebleken dat interactieve video een toegevoegde waarde heeft in vergelijking met lineaire video, welke soorten interactieve video en interactieve elementen er zijn, wat het kijkgedrag is van een kijker tijdens het bekijken van interactieve video. Tevens is er geconcludeerd dat het niet raadzaam is om verschillende interactieve elementen met elkaar te vergelijken omdat dit andere resultaten per video kan opleveren, dat het maken van video maatwerk is en het lastig te bepalen is wat de verschillen zijn in kosten. Tot slot is de vraag beantwoord hoe de gegevens uit een interactieve video te bewaren zijn en terug te zenden zijn naar ZoomWorks. Uit de resultaten van het literatuuronderzoek is een concept ontstaan. Een interactieve prijscalculator voor het aanvragen van een prijsindicatie voor een animatie. Na verschillende besprekingen met de opdrachtgever is besloten hoe de interactieve prijscalculator eruit zou gaan zien. Vervolgens is hier een interactieve video van gemaakt die getest is door middel van een usability test met vijf personen. Hieruit zijn verschillende punten gekomen die verbeterd konden worden waarna er een tweede versie is gemaakt. Deze versie is vervolgens getest door middel van een enquête. Respondenten krijgen deze versie te zien en een invulformulier zoals deze vaker te vinden is op websites om een prijsindicatie op te vragen. Hieruit is de interactieve versie als positief gemarkeerd en uit de resultaten is de conclusie getrokken dat in dit geval interactiviteit een meerwaarde heeft.De conclusie van dit afstudeeronderzoek is dan ook dat de hoofdvraag beantwoord kan worden door de uitkomsten van het literatuuronderzoek samen met de testresultaten van het product. Het uiteindelijke product is een verbetering van de dienstverlening naar de klanten van ZoomWorks omdat de interactiviteit zijn meerwaarde heeft aangetoond en het een product is wat nog niet eerder ontworpen is.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingCreative Media and Game Technologies
Datum2019-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk