De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Talentontwikkeling binnen De Makelij, 'Dedems'vaart er wel bij

Een onderzoek naar talentontwikkeling binnen de sociale onderneming De Makelij

Talentontwikkeling binnen De Makelij, 'Dedems'vaart er wel bij

Een onderzoek naar talentontwikkeling binnen de sociale onderneming De Makelij

Samenvatting

 
Sinds november 2013 is Dedemsvaart een nieuw burgerinitiatief rijker, namelijk sociale onderneming De Makelij. De Makelij is bedoeld voor kwetsbare burgers uit (omgeving) Dedemsvaart die graag aan het werk willen/blijven en hun talenten willen ontwikkelen. De Makelij heeft nog geen beeld bij hoe ze talentontwikkeling willen vormgeven. Dit onderzoek richt zich dan ook op de vraag: welk type instrument voor talentontwikkeling is geschikt om in te zetten binnen De Makelij?
Dit is gedaan door een enquête af te nemen onder de werknemers van De Makelij, onderzoek te doen naar de begeleidingsprincipes van De Makelij, bestaande type instrumenten voor talentontwikkeling te inventariseren en in kaart te brengen wat de wensen van de medewerkers zijn ten aanzien van begeleiding.
Uit het literatuuronderzoek naar talentontwikkeling is naar voren gekomen dat talentontwikkeling onderverdeeld kan worden in drie fases: fase 1 is het ontdekken van talent, fase 2 is het ontwikkelen van talent en fase 3 is het beoordelen van talent. Per fase zijn er verschillende instrumenten die ingezet kunnen worden. Door middel van de enquête is getoetst in welke fase de medewerkers zich bevinden en of ze daar begeleid in willen worden.
Uit de inventarisatie van de enquête kan geconcludeerd worden dat er niet één type instrument voor talentontwikkeling geschikt is om in te zetten. Doordat de medewerkers zich in verschillende fases van talentontwikkeling bevinden moeten er instrumenten worden aangeboden op het gebied van ontdekken, ontwikkelen en beoordelen van talent. Volgens de theorie blijkt een programma van een combinatie van verschillende instrumenten het meest effectief.
Aan de hand van de conclusies zijn er een aantal aanbevelingen gedaan om talentontwikkeling meer vorm te geven. Het aanstellen van een tweede- of derdejaars Sph-, Mwd-, of Hrm stagiair die zich bezig gaat houden met talentontwikkeling zou hier aan bij kunnen dragen. Ook zou er bij nieuwe medewerkers een intakegesprek plaats kunnen vinden en testen afgenomen kunnen worden, zodat er een talentontwikkelingsplan op maat gemaakt kan worden per werknemer. Daarnaast zou er per fase met andere instrumenten gewerkt kunnen worden, omdat er voor elke fase verschillende instrumenten geschikt zijn. In dit rapport wordt weergegeven welke instrumenten er in de verschillende fases kan worden ingezet. Als laatste zouden medewerkers in de toekomst geselecteerd kunnen worden op hun motivatie voor talentontwikkeling, zodat er alleen medewerkers werkzaam zijn die willen werken aan hun ontwikkeling.
 

 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2015-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk