De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ervaringen medewerkers zelfsturende teams Bouwhuis

Ervaringen medewerkers zelfsturende teams Bouwhuis

Samenvatting

Om de grote veranderingen het hoofd te bieden zet de helft van de zorginstellingen in de langdurige zorg in op zelfsturende teams. Het begrip ‘zelfsturende teams’ is een redelijk nieuw begrip waar steeds vaker mee gewerkt wordt. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat teams zelf hun taakverdeling kunnen maken en omdat het financieel gunstiger is. Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen wat de ervaringen zijn van medewerkers van het Bouwhuis met zelfsturende teams. Hiervoor is de volgende hoofdvraag opgesteld: ‘Wat is de ervaring van medewerkers van het Bouwhuis met zelfsturende teams?’. Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek. Hiervoor zijn interviews afgenomen bij de medewerkers. In overleg met de opdrachtgever is besloten dat er van vier groepen die zelfsturend zijn vier medewerkers worden uitgekozen die geïnterviewd worden. Uit de interviews is gebleken dat de medewerkers meer inzicht en zeggenschap in het werk hebben. Er wordt meer samengewerkt en medewerkers kunnen zich verder ontplooien. Door de invoering van zelfsturing vielen de teamleiders weg waardoor er meer werk op de schouders van de medewerkers terecht kwam en de werkdruk hoger werd. De meeste medewerkers ervaarden onduidelijkheid betreffende de richtlijnen waardoor de taken niet te combineren zijn met de zorg voor de cliënten. Op basis hiervan is aanbevolen dat er een format vanuit de organisatie wordt opgesteld waarin verantwoordelijkheden staan en waar deze liggen. Een andere aanbeveling is om in de vorm van besprekingen het contact tussen teams onderling te stimuleren om ervaringen en ideeën met betrekking tot zelfsturing uit te wisselen. De laatste aanbeveling is om functioneringsgesprekken met een objectief persoon opnieuw in te voeren. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk