De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Interne werving & selectie op de Brigade Recherche van de Koninklijke Marechaussee

Interne werving & selectie op de Brigade Recherche van de Koninklijke Marechaussee

Samenvatting

Op de Brigade Recherche van de Koninklijke Marechaussee ligt de verantwoordelijkheid voor interne werving & selectie bij het team personeel & organisatie (P&O) en de teamleiders van de rechercheteams. Vanwege een vermoedelijk gebrek aan opleiding over interne werving & selectie en een gebrek aan naslagwerk kloppen teamleiders regelmatig aan bij P&O met vragen. Echter, de medewerkers van team P&O ervaren al veel werkdruk van hun eigen werkzaamheden. Er is vanuit hen de wens dat teamleiders het werving & selectieproces zelfstandiger kunnen uitvoeren. 
In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende hoofdvraag: "Hoe kunnen de teamleiders van de Brigade Recherche van de Koninklijke Marechaussee genoeg inhoudelijke kennis en vaardigheden vergaren omtrent het interne werving- en selectieproces, zodat ze dit proces zelfstandiger kunnen doorlopen?". 
Het doel van dit onderzoek is onderzoek is het verbeteren van de inhoudelijke kennis en vaardigheden van de teamleiders omtrent interne werving en selectie zodat ze dit proces zelfstandiger kunnen uitvoeren. Om antwoord te geven op de hoofdvraag is er onderzoek gedaan aan de hand van de Human Centered Design (HCD) methode. Hierbij zijn er drie fases doorlopen: Inspiration, Ideation en Implementation. 
In de Inspiration-fase is er informatie verzameld over werving en selectie aan de hand van interviews met team P&O en een aantal teamleiders. Daarnaast is literatuuronderzoek gedaan naar werving en selectie en het overbrengen van kennis en vaardigheden. Uit deze methodes is duidelijk geworden welke kennis en vaardigheden omtrent werving en selectie de huidige teamleiders nodig hebben en nog missen volgens de P&O-adviseurs en de teamleiders. Daarnaast hebben de methoden verschillende manieren van kennisoverdracht opgeleverd voor het overbrengen van de benodigde kennis en vaardigheden. Hierna zijn de bevindingen uit de interviews gekoppeld aan het literatuuronderzoek, door middel van de methodes Find Themes en Create Insight statements. Hierbij zijn 6 thema’s ontstaan met ieder één tot vier bevindingen die het onderzoek hebben opgeleverd.
In de Ideation-fase zijn deze thema’s en bevindingen in de methode Brainstorm teruggekoppeld aan de opdrachtgever om samen een idee te vormen voor het conceptberoepsproduct. Dit heeft geresulteerd in het idee om trainingen over werving en selectie te geven in combinatie met het beschikbaar stellen van naslagwerk. Omwille de tijdspanne is ervoor gekozen om als beroepsproduct een opzet te ontwikkelen voor het naslagwerk. Dit beroepsproduct is ontworpen in de methode Create a Concept. 
In de Implementation-fase is het beroepsproduct geïllustreerd aan de hand van de methode Storyboard. Naar aanleiding van dit storyboard is in de methode Live Prototyping het beroepsproduct ontwikkeld. Dit is het handboek interne werving & selectie invulbestand geworden. Dit handboek bestaat uit twee delen. Het eerste deel van dit handboek is in te vullen door de opdrachtgever met informatie over het werving- & selectieproces. Het tweede deel bestaat uit informatie, tips en voorbeelden omtrent gespreksvaardigheden. Dit beroepsproduct is hierna door de opdrachtgever als prototype gebruikt. De opdrachtgever heeft hier feedback op gegeven in de methode Keep Iterating. Deze feedback is verwerkt en heeft geleid tot het eindproduct: het werving & selectiehandboek invulbestand met bijbehorend adviesrapport. In dit adviesrapport zijn aanbevelingen beschreven over het verder ontwikkelen en implementeren van de trainingen en het naslagwerk. 
In de discussie is er onder andere kritisch gekeken naar de bijdrage van het literatuuronderzoek, het betrekken van de teamleiders bij de terugkoppeling en het niet volledige prototype. De aanbevelingen zijn gericht op het verder ontwikkelen van de trainingen en het naslagwerk om h

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2022-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk