De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Executieve functies en academisch uitstelgedrag

Een replicatieonderzoek

Executieve functies en academisch uitstelgedrag

Een replicatieonderzoek

Samenvatting

Al jarenlang kampen studenten met studie-uitval en studievertraging. Volgens Vereniging Hogescholen (2017) heeft 50% van de studenten, die in 2012 hun studie zijn begonnen, na vijf jaar nog geen diploma behaald. Eén van de oorzaken voor het aantal studenten dat te maken heeft met studie-uitval en studievertraging is academisch uitstelgedrag. Uitstelgedrag kan beschreven worden als de neiging tot het uitstellen van wat noodzakelijk is om een bepaald doel te behalen (Lay, 1986). Een andere uitleg voor uitstelgedrag is zelfregulerend falen waarmee wordt bedoeld dat je niet in staat ben jezelf aan te moedigen en te motiveren (Schouwenburg, 2004; Steel, 2007). Zelfregulatie ligt voor een deel binnen het domein executief functioneren. Dit zijn neurocognitieve processen die te maken hebben met de gedragingen van mensen (Roth, Randolph, Koven, & Isquith, 2006). Omdat het Executief functioneren zich bezighoudt met deze complexe gedragingen is het aannemelijk dat deze samenhangen met het academisch uitstelgedrag van mensen. Rabin, Fogel & Nutter-Ipham (2011) hebben onderzoek gedaan naar deze samenhang.
 
Naar aanleiding van het onderzoek van Rabin et al. (2011) wordt er een replicatieonderzoek verricht. Er is gebruik gemaakt van de BRIEF-A en de Procrastinatie Schaal, met een steekproef van 77 tweedejaars Toegepaste Psychologie studenten. Door middel van de Pearson correlatietest wordt er onderzocht of er een positieve samenhang is tussen de negens schalen van de BRIEF-A en uitstelgedrag. Hierna wordt met behulp van een enkelvoudige en meervoudige lineaire regressieanalyse onderzocht of de mate van academisch uitstelgedrag voorspeld kan worden door de mate van executief functioneren. 
 
De schalen initiatief nemen, taakevaluatie, inhibitie, plannen en organiseren, zelfevaluatie, werkgeheugen en ordelijkheid blijken een significante samenhang te hebben met uitstelgedrag. Daarnaast kan de mate van academisch uitstelgedrag met 52% voorspeld worden door de mate van executief functioneren. 
 
Een aanbeveling voor vervolgonderzoek zijn om te kiezen voor een uitgebreidere vragenlijst voor uitstelgedrag, zoals de PASS-S (Van de Bilt, 2016). Dit omdat er zo specifieker gekeken kan worden op welke gebieden studenten uitstelgedrag ervaren en wat de redenen hiervan zijn.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2019-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk