De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vitaliteitsbevordering binnenstad Enschede

Onderzoek naar de mogelijkheden om de vitaliteit van de binnenstad van Enschede te bevorderen met “nieuwe” verdienmogelijkheden

Vitaliteitsbevordering binnenstad Enschede

Onderzoek naar de mogelijkheden om de vitaliteit van de binnenstad van Enschede te bevorderen met “nieuwe” verdienmogelijkheden

Samenvatting

Sinds jaar en dag vervullen binnensteden een belangrijke rol in het functioneren van steden. De binnensteden zorgen met hun diversiteit aan activiteiten op het vlak van wonen, werken, recreeren voor levendigheid en werkgelegenheid. De binnenstad staat anno 2013 echter onder druk. Een tal van trends en ontwikkelingen hebben een zodanig effect op de binnenstad, dat landelijk een devitalisering van de binnenstad zichtbaar is. De binnenstad van Enschede is daarin geen uitzondering. In de huidige economische omstandigheden zijn de middelen beperkt om tegen de devitalisering in te grijpen. Om die reden is het interessant om te bekijken welke alternatieve mogelijkheden gemeenten kunnen inzetten om belanghebbenden aan te zetten tot het behoudt van de vitaliteit van de binnenstad. De alternatieve mogelijkheden die worden gebruikt in dit onderzoek, komen voort uit het cahier Verdienmogelijkheden van NederLandBovenWater. Bij de toepassing van deze verdienmogelijkheden heeft de gemeenten geen regisserende rol en wordt er meer inzet verwacht van andere partijen. In dit onderzoek zal worden bekeken of de toepassing van deze nieuwe verdienmogelijkheden een positieve invloed kunnen hebben op de vitaliteit van de  binnenstad van Enschede.De doelstelling voor dit onderzoek luidt als volgt:Inzichtelijk maken op welke wijze de toepassing van ¡¥nieuwe¡¦ verdienmogelijkheden een bijdrage kan leveren aan de vitaliteit van de binnenstad van Enschede.De volgende probleemstelling ligt hier aan ten grondslag:Hoe kan de gemeente Enschede de vitaliteit van de binnenstad bevorderen met de toepassing van ¡¥nieuwe¡¦ verdienmogelijkheden?Om te bepalen of de vitaliteit van de binnenstad van Enschede in positieve zin kan worden beinvloed door ¡¥nieuwe¡¦ verdienmogelijkheden, is het van belang om de huidige vitaliteit van deze binnenstad te meten. Dat is in dit onderzoek gedaan aan de hand van vijf elementen met bijbehorende factoren:- Element 1: Functies- Element 2: Samenwerking
- Element 3: Bereikbaarheid- Element 4: Leefbaarheid- Element 5: EconomieOm de vitaliteit van de binnenstad aan de hand van bovenstaande elementen te kunnen bepalen, is gebruik gemaakt van onderzoeksresultaten van consumentenbeoordelingen. Een aantal onderliggende factoren, die van invloed zijn op de vitaliteit van de binnenstad, kunnen niet worden gemeten met aan de hand van consumentenbeoordelingen. Voor deze factoren wordt er gebruik gemaakt van kengetallen uit beschikbare literatuur.De consumentenbeoordelingen en de kengetallen laten zien dat de huidige vitaliteit van de binnenstad van Enschede nog redelijk op peil is. Toch zien we een aantal devitaliserende factoren bij de elementen Leefbaarheid en Economie. Het gaat hierbij om de hoge leegstand en het bijbehorende doorbroken winkelfront. Deze factoren maken de binnenstad onaantrekkelijker voor consumenten.9Het is goed mogelijk dat dit leegstandpercentage in de toekomst nog hoger zal worden door toenemende bestedingen op het internet. Hierdoor zal in de toekomst nog minder winkelruimte nodig zijn.Na deze constatering is gekeken welke ¡¥nieuwe¡¦ verdienmogelijkheden uit het cahier Verdienmogelijkheden van NederLandBovenWater kunnen worden toegepast om de vitaliteit van de binnenstad te bevorderen. Om te constateren welke verdienmogelijkheden een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de binnenstad, zijn er 29 verdienmogelijkheden gefilterd aan de hand van een viertal criteria. Na deze filtering bleken vier verdienmogelijkheden toepasbaar te zijn om de vitaliteit van de binnenstad van Enschede bevorderen, namelijk:1. Cultuur2. Functieflexibiliteit3. Parkmanagement in de vorm van een bedrijfsinvesteringszone en een vereniging van eigenaren.4. Tijdelijk bestemmenDeze verschillende verdienmogelijkheden kennen allen spe

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingRuimtelijke Ordening en Planologie
Datum2014-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk