De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Evaluatie van de praktijk van het ontbinden van lege rechtspersonen door de Kamer van Koophandel

Evaluatie van de praktijk van het ontbinden van lege rechtspersonen door de Kamer van Koophandel

Samenvatting

SamenvattingHet doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in het toepasselijke recht in situaties waarin Nederlanders, woonachtig in Duitsland, komen te overlijden in relatie tot de Europese Erfrechtverordening en om op die manier van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen inzicht te geven met welke wijzigingen zij rekening moeten houden bij de advisering op basis van deze Europese Erfrechtverordening.
 
Hierbij is met name aandacht voor de verklaring van erfrecht en het toepasselijk recht met betrekking tot de vererving van een internationale nalatenschap.
 
De onderstaande probleemstelling stond centraal in dit onderzoek: Met welke veranderingen moet Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen rekening houden wanneer de Europese Erfrechtverordening van toepassing wordt, met name in situaties waarbij Nederlanders die woonachtig zijn in Duitsland komen te overlijden?Om dit onderzoek te voltooien is een aantal onderzoeksmethoden gebruikt: literatuuronderzoek, rechtsvergelijkend onderzoek en interviews. Er zijn in totaal zeven interviews gehouden. Daarmee bevat het onderzoek ook een praktijk juridisch gedeelte. In dit onderzoek staat het Haags Erfrechtverdrag 1989 centraal. Dit verdrag wijst het recht aan dat van toepassing is op een nalatenschap met een internationaal aspect. Het verdrag haakt aan bij zowel de nationaliteit als de ‘gewone verblijfplaats’ van de erflater. Op grond van artikel 3 lid 2 wordt aanknoping gezocht bij de 'gewone verblijfplaats ' van de erflater, indien de erflater langer dan vijf jaar in Duitsland heeft gewoond en daar komt te overlijden. Deze terugverwijzing, ook wel renvoi genoemd, wordt echter aanvaard door Duitsland, waardoor het Duitse erfrecht van toepassing is op de erfopvolging. Als het Nederlandse erfrecht van toepassing is, vindt de vererving in beginsel plaats op basis van de wettelijke erfopvolging. De wet verdeelt de erfgenamen in verschillende groepen, het zogeheten parentele stelsel. De kinderen en de langstlevende echtgenoot behoren tot de eerste groep. Indien de erflater een testament heeft opgemaakt vindt de vererving plaats op basis van het testamentair erfrecht. Middels een testament kan de erflater afwijken van de wettelijke erfopvolging. De erflater kan bijvoorbeeld in een testament opnemen dat hij zijn eigen kinderen onterft. Zij houden echter wel recht op een legitieme portie, deze bedraagt de helft van het oorspronkelijke bedrag. De notaris stelt onder andere in een verklaring van erfrecht vast wie de erfgenamen zijn. Met deze verklaring kunnen erfgenamen zich legitimeren bij de verschillende instanties in Nederland.
 
Indien artikel 3 lid 2 van het Haags Erfrechtverdrag 1989 van toepassing is, dient het Duitse erfrecht centraal te staan. Dit kan leiden tot onwenselijke situaties. De verschillen met het Nederlandse erfrecht zijn aanzienlijk. De langstlevende echtgenoot wordt in Duitsland niet gerangschikt in de Ordnungen, in Nederland het parentele stelsel genoemd. Tevens biedt het Duitse erfrecht de langstlevende echtgenoot minder bescherming, aangezien Duitsland geen wettelijke verdeling kent. De kinderen hebben bij het overlijden van de erflater meteen een geldvordering op de langstlevende echtgenoot. Dit kan leiden tot gedwongen woningverkoop voor de langstlevende echtgenoot. De Europese Commissie heeft zich ingezet om de huidige problemen op te lossen. Vanaf 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening van toepassing op de erfopvolging en de afwikkeling van een nalatenschap met een internationaal aspect. Deze verordening moet de erfopvolging vereenvoudigen en de afwikkeling versoepelen. Om dit te bewerkstelligen i

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHBO - Rechten
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk