De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vliegend de toekomst tegemoet

De Fly-in organiseren ten behoeve van de toekomst van Restaurant Van Hal

Vliegend de toekomst tegemoet

De Fly-in organiseren ten behoeve van de toekomst van Restaurant Van Hal

Samenvatting

De Fly-in is een evenement met ultralichte vliegtuigen dat niet meer georganiseerd kan worden door regelzucht vanuit de overheid. Tijdens vorige edities van het evenement was Restaurant Van Hal actief als horecagelegenheid en fungeerde de Fly-in als marketinginstrument van het restaurant doordat nieuwe mensen kennismaakten met Restaurant Van Hal. Deze thesis focust zich op het organiseren van de Fly-in op een juridisch haalbare en rendabele wijze en daarnaast wordt gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden. Het volgende managementvraagstuk staat binnen dit onderzoek centraal:
Hoe kan de Fly-in georganiseerd en uitgebreid worden ten opzichte van voorafgaande edities op een juridisch en economisch haalbare wijze om op deze manier een groter scala aan mensen kennis te laten maken met Restaurant Van Hal als organisatie en het product dat wordt aangeboden om zo de gevolgen van het toekomstige uitdunnen van het huidige gastenbestand dat grotendeels bestaat uit ouderen op te vangen?
Bovenstaande vraag wordt beantwoord door middel van het afnemen van enquêtes omtrent de wensen en behoeften van potentiële bezoekers van de Fly-in. Aan de hand van een expertinterview in combinatie met kennis omtrent de wet- en regelgeving van evenement wordt de juridische haalbaarheid getekend.
In het theoretisch kader, de fundering van het onderzoek, wordt literaire informatie gepresenteerd omtrent de volgende kernbegrippen: wet- en regelgeving omtrent evenement, evenementen(concepten), het gebruik van een evenement als marketinginstrument en er wordt een deel gewijd aan de segmentatie van doelgroepen aan de hand van het BSR model. De uitkomsten van deze gevonden informatie leiden tot een operationalisering met de meest belangrijke kenmerken van de kernbegrippen. Deze operationalisering wordt deels gebruikt bij het maken van de enquête en deels gebruikt binnen het adviesgedeelte.
De enquête is afgenomen bij 208 respondenten. De resultaten van de enquête vormen zich voornamelijk omtrent de wensen en behoeften binnen bepaalde aspecten van zowel de Fly-in als evenementen in het algemeen. Daarnaast wordt aan de hand van de enquête bepaald welke segmenten binnen het BSR model prominent aanwezig zijn in de omgeving. De eigenschappen van deze groepen (‘uitbundig geel’, ‘gezellig lime’ en ‘ingetogen aqua’), in combinatie met de verkregen informatie omtrent belangrijke aspecten, leidt tot een aantal uitbreidingsmogelijkheden die toegespitst zijn op de Fly-in: de Fly-in uitbreiden met een markt, de Fly-in optimaliseren op het gebied van kinderen, de Fly-in sterker associëren aan Monumentendag en de Fly-in uitbreiden met heteluchtballonnen. Op basis van verschillende criteria wordt de Fly-in uitbreiden met een markt gekozen als de best mogelijke implementatie die verder uitgewerkt wordt binnen het adviesgedeelte.
De uitbreiding van de Fly-in met een markt houdt in dat er kraampjes worden gehuurd waar zowel bedrijven als particulieren een plaats kunnen bemachtigen. Het aandeel van Restaurant Van Hal kan hierin vergroot worden door middel van het exploiteren van een kraampje waardoor bezoekers extra kennis kunnen maken met het restaurant. Het marketingplan omvat het adverteren in De Gelderlander in combinatie met regionale kranten waarvoor een budget van € 1500,- geadviseerd wordt vrij te maken. De communicatie op het evenement kan afgestemd worden op de bezoekers door een informele omgang in combinatie met gezelligheid en enthousiasme. De bezoekers dienen hierbij echter met ‘u’ aangesproken te worden. Bij het afwegen van de opbrengsten tegen de kosten wordt met de implementatie een positief resultaat van € 196,- verwacht.
Er is gebleken dat de Fly-in juridisch haalbaar is door een stichting op te richten en vervolgens een evenementenverzekering af te sluiten. Daarnaast dient een TUG-ontheffing aangevraagd te word

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHotel Management
Datum2017-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk