De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sterk in kinderwerk!

Een onderzoek naar wensen en behoeften betreffende welzijnsactiviteiten van het kinderwerk

Sterk in kinderwerk!

Een onderzoek naar wensen en behoeften betreffende welzijnsactiviteiten van het kinderwerk

Samenvatting

Dit onderzoek bevat theorie, resultaten, conclusies en aanbevelingen betreffende de wensen en behoeften van kinderen en hun ouders, met betrekking tot het kinderwerk en welzijnsactiviteiten van de welzijnsinstelling ViaVie Welzijn.
 
De welzijnsinstelling biedt het kinderwerk aan, gericht op de doelen die het kinderwerk nastreeft. De doelen betreffen het organiseren van sociaal-recreatieve en sociaal-educatieve welzijnsactiviteiten voor kinderen in de leeftijd van zes tot en met twaalf jaar. De instelling heeft onder de kinderen, in de leeftijd van zes tot en met tien jaar, een daling van vraag naar activiteiten binnen het kinderwerk waargenomen. De instelling vroeg zich daardoor af of zij nog wel aansloot bij de wensen en behoeften van deze kinderen en hun ouders. Dit vormde dan ook de aanleiding van het onderzoek. De instelling wilde graag inzicht hebben in de wensen en behoeften, zodat de kinderen en hun ouders hierin voorzien kunnen worden en de instelling daardoor het kinderwerk op een passende manier in kan blijven zetten om de doelen ervan na te kunnen streven. Dit heeft geleid tot de doelstelling en maakt dat er geïnventariseerd moest worden wat de wensen en behoeften van de doelgroep zijn, om het kinderwerk beter aan te kunnen laten sluiten.
 
De inventarisatie is gerealiseerd middels een kwantitatief onderzoek met kwalitatieve aspecten, waarbij de onderzoeksmethode ‘survey’ is gehanteerd. In dit onderzoek is ook een literatuuronderzoek uitgevoerd, wat de basis van het onderzoek vormt. Dit, om vanuit de literatuur de huidige situatie van de instelling te kunnen vergelijken met de wenselijke aspecten die voortkomen uit de theorie en om de enquêtes op te kunnen stellen. In het literatuuronderzoek is met name in gegaan op de sociale en maatschappelijke context waarin het kinderwerk werkzaam is en de factoren die een rol spelen in de ontwikkeling van kinderen, met daarbij passende en ondersteunende activiteiten. Een belangrijke kanttekening bij dit onderzoek is dat het onderzoek niet betrouwbaar en representatief is, door de minimale respons op de uitgezette enquête.
 
Uit de conclusies blijkt dat de instelling beter aan kan sluiten bij de doelgroep als zij bekender is onder de burgers in de gemeente, de burgers weten dan waarvoor zij terecht kunnen bij de instelling. Daarnaast zou de instelling beter aan kunnen sluiten als er voornamelijk activiteiten gericht op de lichamelijke en sociale ontwikkeling aangeboden worden, dit wordt namelijk door de kinderen en ouders als leuk en belangrijk ervaren. De instelling kan verder aansluiten bij de doelgroep als zij de voorkeuren, betreffende de tijd en dag waarop de activiteiten plaatsvinden, hanteert. De brede school kan gehanteerd worden om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de sociale samenhang in te wijk te bevorderen.
 
De eerste aanbeveling naar aanleiding van dit onderzoek luidt het opnieuw uitvoeren van het onderzoek met enkele aanpassingen, zoals het mondeling afnemen van de enquêtes. Door het onderzoek opnieuw af te nemen met enkele aanpassingen, bestaat er een kans dat er wel betrouwbare en representatieve conclusies getrokken kunnen worden. De instelling zou daardoor beter inzicht kunnen krijgen in de wensen en behoeften van de doelgroep. Daarnaast kan de instelling zorgen voor meer bekendheid onder de burgers en wordt er aangeraden om de samenwerking met de basisscholen op te zoeken. De instelling kan dan samen met de scholen de ontwikkeling van de kinderen stimuleren. De laatste aanbeveling is het aanbieden van activiteiten gericht op de lichamelijke en sociale ontwikkeling.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk