De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

The Sense of Coworking

Over het faciliteren van creatieve en analytische werkzaamheden en de ontwikkeling en het behoud van coworking communties

The Sense of Coworking

Over het faciliteren van creatieve en analytische werkzaamheden en de ontwikkeling en het behoud van coworking communties

Samenvatting

Dit onderzoeks- en adviesrapport is ontwikkeld voor Smarter Talents, een organisatie die coworking spaces aanbiedt in Amersfoort. Op dit moment zijn er geen gebruikers van de coworking spaces, wat het ontstaan van een stabiele (workplace) community verhindert. De hoofdvraag van dit onderzoek is daarom: “Hoe kan Smarter Talents zijn coworking spaces zo inrichten, dat deze stimulerend zijn die taken die ofwel creatief, ofwel analytisch van aard zijn, waardoor het aantrekkelijker wordt om te coworken bij de organisatie en er een stabiele community ontstaat?” Hierbij horen de volgende onderzoeksvragen:

Wie is de gebruiker van coworking spaces met community?
Welke afwegingen maken mensen bij het kiezen van een coworking space?
Welke voorkeuren met betrekking tot zintuiglijke factoren hebben mensen in een analytische werkomgeving?
Welke voorkeuren met betrekking tot zintuiglijke factoren hebben mensen in een creatieve werkruimte?
Welke factoren hebben een positieve invloed op de vorming van communities in coworking spaces?

De kernwoorden van dit onderzoek zijn ‘coworking space’ en ‘community’. Een coworking space wordt vanuit academische literatuur gedefinieerd als een werkvorm waarbij individuen samenkomen op een plek, waarbij zij waarde creëren door informatie en kennis te delen en samen gebruik te maken van aangeboden activiteiten, faciliteiten en diensten die de onderlinge relaties en samenwerking bevorderen. Dit doen zij onder zelf gekozen omstandigheden. Een community in coworking spaces wordt vanuit academische literatuur als volgt gedefinieerd: “A strong community means that connections happen organically with coworkers truly coworking, as opposed to just sitting next to each other while they work – starting businesses together, contracting within the community, sharing experiences and knowledge that help them to develop their enterprise and being able to draw on the collective intelligence of the network for brainstorms and strategizing”.
Onderzoeksvraag 1 is beantwoord door middel van een observatie. Veel coworking spaces laten hun community (de coworkers) online zien, zodat buitenstaanders een idee hebben van wie er op die coworking space werkt. De websites van vijf coworking spaces zijn geobserveerd. De door de coworkers geschreven teksten zijn gecodeerd en middels een codeboom geanalyseerd. Onderzoeksvraag 2, 3, 4 en 5 zijn door middel van zes diepte-interviews beantwoord. De transcripten van deze interviews zijn gecodeerd en middels een codeboom geanalyseerd. Om onderzoeksvraag 3 en 4 verder te beantwoorden, is er een workshop gehouden, waar zes respondenten bij aanwezig waren. Deze workshop heeft tot verbale en visuele associaties met de creatieve en analytische werkplek opgeleverd, waardoor een eenduidig, maar rijk beeld van deze ruimtes ontstond.
Uit de observatie bleek dat de gebruikers van coworking spaces voornamelijk ZZP’ers in de branches van webdevelopment, marketing en communicatie en advies en coaching zijn. Deze coworkers wonen in het algemeen in de stad waar de coworking space gevestigd is en het gebied rond die stad. Qua persoonlijkheid laten coworkers zich kenmerken door hun sociale karakter, hun professionaliteit en hun deskundigheid. Er zijn verschillende redenen waarom coworkers voor deze werkvorm kiezen: de meest voorkomende redenen zijn sociaal (de community, het netwerk daarvan en de gastvrouw- of heer). Andere redenen zijn dat coworkers hun werk- en privéleven willen scheiden, niet thuis willen werken, een professionele werkplek willen en gefaciliteerd willen worden. Ook locatie en performanceredenen (beter kunnen werken op een coworking space) spelen een rol.
Uit het de interviews en de workshop is gebleken dat de analytische werkruimte wordt geassocieerd met functionaliteit en een buitengevoel. Deze functionaliteit

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHotel Management
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk