De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De persoonlijke aansprakelijk van vennootschapsbestuurders

Hoe sterk is het schild van de rechtspersoonlijkheid

De persoonlijke aansprakelijk van vennootschapsbestuurders

Hoe sterk is het schild van de rechtspersoonlijkheid

Samenvatting

Samenvatting
De aanleiding voor dit onderzoek zijn een tweetal redenen, namelijk de invoering van de Wet bestuur en toezicht en het Spaanse villa- arrest van de Hoge Raad. De invoering van de Wet bestuur en toezicht heeft veel invloed gehad op de aansprakelijkheidsnorm uit artikel 2:9 Burgerlijk Wetboek en in het Spaanse villa- arrest zou de maatstaf voor bestuurdersaansprakelijkheid zijn verruimd.
Gelet op de mogelijke consequenties van deze veranderingen voor de bestuurdersaansprakelijkheid van besloten vennootschapsbestuurders is in overeenstemming met de opdrachtgever DS Advocaten B.V. besloten een onderzoek te verrichten naar deze veranderingen. Dit om voor hen op een overzichtelijke manier de veranderingen in kaart te brengen, waarmee zij de advisering van haar cliënten zou kunnen optimaliseren.
In overeenstemming met de bovengenoemde redenen voor dit onderzoek is de volgende probleemstelling geformuleerd: Kan een bestuurder van een vennootschap (met succes), door een derde, in privé aansprakelijk worden gehouden voor een onrechtmatige daad van een vennootschap en welke invulling geeft de norm van artikel 2:9 Burgerlijk Wetboek aan de hiervoor gestelde eisen?
Om een antwoord te verkrijgen op de probleemstelling is gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoekmethode, te weten: het literatuur- en documentenonderzoek (inhoudsanalyse). Bij een literatuur- en documentenonderzoek maakt de onderzoeker gebruik van reeds bestaande data, deze worden geanalyseerd op bruikbaarheid en relevantie en daarna opnieuw geïnterpreteerd.
Ter inleiding is allereerst onderzoek gedaan naar de taken en bevoegdheden van het bestuur, teneinde hiervan een overzichtelijk beeld te krijgen en te zien op welke wijze bestuurdersaansprakelijkheid kan ontstaan. De huidige wet- en regelgeving met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid in het ondernemingsrecht is gebaseerd op de artikelen 2:9, 2:248 en 6:162 Burgerlijk  Wetboek en de jurisprudentie, die een grote rol kent in de bestuurdersaansprakelijkheid materie. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen interne- en externe bestuurdersaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijk in- en buiten faillissement. Interne aansprakelijkheid betreft in dit geval de verhouding tussen de vennootschap en diens bestuurder, in tegenstelling tot externe aansprakelijkheid waar het gaat om de verhouding tussen de aansprakelijke bestuurder en een derde.
Daarnaast zijn de ontwikkelingen omtrent de invoering van de Wet bestuur en toezicht en artikel 2:9 Burgerlijk Wetboek geanalyseerd. Ook komen de gevolgen van het Spaanse villa- arrest aan bod en wordt de continuerende rechtspraak van de Hoge Raad besproken.
Uit het onderzoek is gebleken dat een bestuurder van een vennootschap wel degelijk (met succes), door een derde, aansprakelijk kan worden gehouden voor een onrechtmatige daad van de vennootschap. Hiervoor is noodzakelijk dat de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van een of meer van de navolgende criteria: 
-           De bestuurder is namens de rechtspersoon een overeenkomst aangegaan, waarvan        hij op dat moment wist of behoorde te weten dat de rechtspersoon deze           verplichtingen niet kan nakomen en ook geen verhaal zal bieden;    
 -          De bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de rechtspersoon haar wettelijke       of contractuele verplichtingen niet nakomt, waarbij hij zodanig onzorgvuldig tegenover       de schuldeiser heeft gehandeld dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan   worden gemaakt;
-           Wanneer de bestu

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHBO - Rechten
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk