De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Om hulp vragen is oké!

Een begin in de aanpak van het bespreekbaar maken van stress en psychische problematiek onder studenten.

Om hulp vragen is oké!

Een begin in de aanpak van het bespreekbaar maken van stress en psychische problematiek onder studenten.

Samenvatting

Uit de aanbeveling van het onderzoek door Francken (2019), naar de relatie tussen stress en prestatiedruk onder tweedejaars voltijd Toegepaste Psychologie studenten van hogeschool Saxion te Deventer, kwam naar voren dat het bespreekbaar maken van deze problematiek een grote schakel kan zijn in de vermindering van deze problematiek. Het lectoraat Brain & Technology, welke ook de opdrachtgever van Francken was, heeft op basis van deze aanbeveling een doel gesteld tot het beter bespreekbaar maken van deze problematiek. Middels het creëren van een programma van eisen en de evaluatie hiervan, is tijdens dit onderzoek geprobeerd een prototype van een programma te maken ten behoeve van deze bespreekbaarheid.
Het bespreekbaar maken van deze problematiek wordt alleen bemoeilijkt door het negatieve stigma hangend over stress en psychische problematiek (Kessler, Berglund, Bruce, Koch, Laska, Leaf, et al., 2001). Om ondanks dit stigma toch bespreekbaarheid te creëren is het voor de student van belang te weten wat zijn of haar impliciete attitude is ten opzichte van het erkennen en ontkennen van stress of psychische problematiek (Kessler, et al., 2001). Deze impliciete attitude kan worden gemeten door middel van een Impliciete Associatie Test (Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998), ook wel IAT genoemd.
Gezien er nog geen IAT bestaat welke de impliciete attitude op dit gebied meet, zal deze moeten worden gecreëerd, dit zal gedaan worden middels drie iteraties. Tijdens de eerste twee iteraties is er onderzoek gedaan naar de eisen op het gebied van de vorm en de inhoud van een IAT die de positieve en negatieve impliciete associatie meet ten opzichte van het erkennen en ontkennen van stress en psychische problematiek onder studenten. De resultaten uit de onderzoeken tijdens de eerste twee iteraties zijn verwerkt tot eisen, welke zijn opgenomen in het programma van eisen (Bijlage I), en gebruikt voor het maken van een prototype van deze IAT. Deze prototype is in de derde iteratie geëvalueerd door (N=27) studenten welke grotendeels aangaven het ‘Mee eens’ of ‘Helemaal mee eens’ te zijn met alle acht stellingen op het gebied van vorm (94,50%), inhoud (98,20%) en de mogelijke bijdrage (88,89%) van de IAT, en de gemiddelde gebruiksvriendelijkheid hiervan scoorden op 71,39.
Hieruit is te concluderen dat de studenten de IAT, gecreëerd naar aanleiding van de verworven eisen, goed wordt ontvangen door de studenten op het gebied van de vorm en de inhoud hiervan, en zeggen zij dat deze gebruiksvriendelijk is. Ook denken de studenten dat deze IAT aan zal zetten tot het erkennen van de problematiek en het bespreekbaar maken hiervan. Toch kunnen deze uitspraken in twijfel worden getrokken door het lage aantal respondenten van deze evaluatie, wat ervoor zorgt dat de resultaten niet representatief zijn voor de populatie, en de onvoldoende waarde van de Cronbach’s alpha op één van de constructen. Aanbevolen wordt dan ook om het prototype te herevalueren.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2020-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk