De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

CGT-Plus, een goed idee dus?

Cognitief gedragstherapeutische behandeling voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik.

CGT-Plus, een goed idee dus?

Cognitief gedragstherapeutische behandeling voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik.

Samenvatting

Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) vormen een risicogroep voor problematisch middelengebruik. Voor de combinatie LVB en problematisch middelengebruik is de laatste jaren meer aandacht. Cognitief gedragstherapeutische interventies zijn goed toepasbaar bij deze doelgroep, mits deze zijn aangepast aan de LVB (Van der Nagel, Kiewik & Didden, 2014). Met die reden is het CGT-Plus protocol ontwikkeld. In dit onderzoek zijn de ervaringen van zowel de behandelaren als de cliënten (met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik) van Tactus en Aveleijn met betrekking tot het CGT-Plus protocol onderzocht. Dit is gedaan om inzicht te verkrijgen in hoe de cliënten en de behandelaren van Tactus en Aveleijn het CGT-Plus protocol ervaren. Door middel van dit inzicht kan de bruikbaarheid van het CGT-Plus protocol worden beoordeeld en waar nodig worden verbeterd. Dit onderzoek richt zich op de vraag:
‘’Hoe wordt het CGT-Plus protocol ervaren door cliënten (met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik) en behandelaren van Tactus en Aveleijn?’’
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, waarvoor zowel literatuur als data verzameld is. De literatuur is verzameld door middel van een literatuuronderzoek. De data is verzameld middels het interviewen van vijf cliënten en vier behandelaren.  Hieruit is naar voren gekomen dat zowel de behandelaren als de cliënten over het algemeen positief zijn over de CGT-Plus behandeling. Echter is wel gebleken dat het CGT-Plus protocol niet voldoende aansloot op cliënten die abstinent waren. Ook is er naar voren gekomen dat behandelaren niet altijd voldoende aansloten op het taalniveau van cliënten. Daarnaast werd aangegeven dat een aantal ondersteunende middelen aangepast dient te worden. Op basis van de resultaten zijn aanbevelingen gedaan, deze hebben betrekking op aanpassingen binnen het protocol en betreffen daarnaast adviezen voor het werken met het protocol. Ook hebben de aanbevelingen betrekking op het doen van een vervolgonderzoek, waarin dit onderzoek op grotere schaal uitgevoerd zal worden en aangevuld zal worden met een effectonderzoek met betrekking tot het CGT-Plus protocol.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk