De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Scriptie

Samenvatting

Samenvatting
Deze scriptie is een verslag van het onderzoek naar de psychometrische eigenschappen van een screeningsvragenlijst voor schizofrenie en schizotypie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Saxion Hogescholen. In deze studie wordt gezocht naar een antwoord op de hoofdvraag: “Wat is de betrouwbaarheid en validiteit van de Dissociative Experiences Scale?” Vervolgens wordt bekeken of de DES revised een verbetering is ten opzichte van de DES original.
Schizofrenie is een chronische psychiatrische aandoening. Schizofrenie betekent letterlijk ‘gespleten of gebroken geest’. Bij mensen met schizofrenie is de perceptie verstoord en lijkt de persoonlijkheid uiteen te vallen. Veel voorkomende kenmerken van schizofrenie zijn: psychoses, hallucinaties en wanen. Schizotypie kent een aantal overeenkomsten met schizofrenie, zo komen hierbij ook hallucinaties en wanen voor. Er is geen sprake van ernstige psychoses. Er bestaat een kans dat schizotypie zich ontwikkelt tot schizofrenie.
Dit is een replicatieonderzoek van een onderzoek dat door Stirling e.a. (2010) in Manchester is uitgevoerd. Bij een steekproef van 313 respondenten zijn drie naar het Nederlands vertaalde vragenlijsten afgenomen, namelijk de Dissociative Experiences Scale (DES) original en revised, de Modified version of the Inventory of Suggestibility (mIoS) en de Short Oxford Liverpool Inventory of Feelings and Experiences (Short O-LIFE). De DES is ontwikkeld om dissociatieve ervaringen te meten, de mIoS richt zich op suggestibiliteit en de Short O-LIFE houdt zich bezig met schizotypische kenmerken.
In het psychometrisch onderzoek is aandacht besteed aan de betrouwbaarheid en validiteit van de DES. De betrouwbaarheid is onderzocht middels de test- hertest methode en de interne consistentiemethode. Om de validiteit in kaart te brengen is de begripsvaliditeit onderzocht. Om een beeld te krijgen van de begripsvaliditeit van de DES is deze vergeleken met de mIoS en de Short O-LIFE. Daarnaast zijn de subschalen van de DES gecorreleerd.
Uit het onderzoek is gebleken dat de beide DES versies op dit moment qua betrouwbaarheid voldoen aan de eisen die door de COTAN aan een screeningsinstrument gesteld worden. Ook de validiteit van de DES original en DES revised is van voldoende kwaliteit. Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat de DES revised op geen enkel punt, in dit onderzoek gemeten, beter is dan de DES original.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Mens & Arbeid
PartnersSaxion Hogescholen
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk