De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effecten van Menopauzal Hormoon therapie

Een onderzoek naar de fysieke – en psychische effecten van behandeling via hormoontherapie bij vrouwen die zich in de menopauze bevinden; in het bijzonder hoofdpijnklachten.

Effecten van Menopauzal Hormoon therapie

Een onderzoek naar de fysieke – en psychische effecten van behandeling via hormoontherapie bij vrouwen die zich in de menopauze bevinden; in het bijzonder hoofdpijnklachten.

Samenvatting

In Nederland zijn ongeveer twee miljoen vrouwen per jaar in de overgang en één derde heeft daar veel last van. Slechts vijf procent van de vrouwen die problemen ervaren, blijken een adequate behandeling te krijgen. Behandeling van overgangsklachten met vervangende hormonen lijkt via vele publicaties omgeven te zijn met veel onduidelijkheden en angst voor bijwerkingen.
 
Overgang wordt beschouwd als de periode van veroudering. Vele vrouwen zien deze periode als het einde van hun vruchtbare leven. Er zijn veel vrouwen die tijdens de overgang te maken hebben met overgangsklachten terwijl er ook vrouwen zijn die weinig overgangsklachten ervaren. De MHT (Menopausal Hormone Therapy) blijkt effectief te zijn tegen de overgangsklachten. Via een literatuurstudie blijkt dat in de afgelopen jaren veel publicaties zijn geweest die de veiligheid van hormoontherapie hebben aangetoond. Het bijstellen van de, zoals blijkt, negatieve attitude ten opzichte van hormoontherapie blijkt in de praktijk echter heel lastig. 
 
Om te bepalen of de behandeling van overgangsklachten via MHT effectief is, is binnen de FeM-poli te Zwolle, door dr. Pinas een onderzoekslijn opgestart. Er is al onderzocht wat de effecten van de behandeling van drie maanden met MHT zijn bij vrouwen in de menopauze. Dit onderzoek is een vervolgonderzoek na drie jaar naar de behandeling met dezelfde onderzoeksgroep.
 
Het onderzoek in deze scriptie betreft, primair een meting bij de intake en een meting na drie jaar hormoontherapie. Specifiek is ook onderzocht hoe vaak hoofdpijn voorkomt, omdat dit een onderschatte klacht is die in de overgang kan verergeren met mogelijk een grote invloed op het functioneren van vrouwen. Bij de aanvang van de behandeling blijkt er bij 87,4% van de vrouwen sprake te zijn van ernstige hinder van vasomotore klachten, bij 46,2% is er sprake van depressie, 56,6% heeft hoofdpijn en bij 21,7% heerst er ontevredenheid over het seksuele leven. Na drie jaar zijn deze percentages als volgt: 59,4% ernstige hinder van de vasomotore klachten, 25,9% depressie, 37% hoofdpijn en 8,4% ontevredenheid over het seksuele leven. Concluderend kan worden gesteld dat na een periode van drie jaren behandeling via MHT van overgangsklachten bij deze vrouwen een statistisch significante verbetering van fysiek en psychisch welbevinden, hoofdpijnklachten en seksueel functioneren optreedt. Over ziekteverzuim kan op basis van dit onderzoek geen conclusies getrokken worden. 
 
Het is uiteraard zo dat er in de behandelperiode meerdere factoren van invloed geweest kunnen zijn die de onderzoeksparameters mogelijk hebben beïnvloed. Door het ontbreken van een controlegroep is de invloed van andere variabelen op deze resultaten niet bekend. Het is echter niet verantwoord om de vrouwen die voor behandeling door de specialist zijn verwezen, in te delen in een controle- en experimentele groep. 
 
De aanbeveling aan de FeM-poli is om meer vrouwen en hun behandelaars van voorlichting te voorzien. Door voorlichting over (on)behandelde overgangsklachten kan de FeM-poli bijdragen aan de kennis van vrouwen en hun behandelaars. Dit stelt hen beter in staat te stellen keuzes te maken in het belang van de gezondheid na de overgang.  

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2015-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk