De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwestie van Perspectief

Een onderzoek naar de ervaringen van coaches en persoonlijke begeleiders over de invulling van de taken van het maatschappelijk werk binnen De Twentse Zorgcentra, locatie De Losserhof.

Kwestie van Perspectief

Een onderzoek naar de ervaringen van coaches en persoonlijke begeleiders over de invulling van de taken van het maatschappelijk werk binnen De Twentse Zorgcentra, locatie De Losserhof.

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van De Twentse Zorgcentra op locatie De Losserhof. Het betreft een onderzoek naar de ervaringen van persoonlijk begeleiders en coaches omtrent de invulling van de functie van het maatschappelijk werk. De vraag om naar dit thema onderzoek te doen is afkomstig van de coaches binnen locatie De Losserhof. De Twentse Zorgcentra biedt zorg- en dienstverlening aan voor mensen met een verstandelijke beperking met een bijbehorende missie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven (Jaarverslag DTZC, 2016). Allereerst is er een literatuurstudie verricht. Hierdoor kan er een conclusie worden gevormd en zijn er een aantal belangrijke (on)afhankelijke variabelen naar voren gekomen voor praktijkonderzoek. Er kan gesteld worden dat er binnen De Twentse Zorgcentra in het jaar 2006 een organisatieontwikkeling, oftewel verandering heeft plaatsgevonden (Kleijn en Rorink, 2016). Uit de theorie over verandermanagement blijkt dat het belangrijk is dat een verandering binnen een organisatie goed wordt geïntegreerd. Het is volgens Groen (2014) absoluut noodzakelijk dat de organisatie de verandering begrijpt en bedenkt wie de verandering moet realiseren waarbij het belangrijk is om je te focussen op het primaire proces binnen de organisatie. Het betreft het proces van de (persoonlijk) begeleider tot de cliënt, dit is waar de essentie van de verandering plaatsvindt. De resultaten van dit onderzoek laten zien wat de ervaring en kennis betreft de invulling van de taken van het maatschappelijk werk is. Hierdoor is het ook duidelijk geworden hoe het primaire proces, oftewel persoonlijk begeleiders het ervaren binnen de organisatie. De discipline coaches geven aan onduidelijkheid te ervaren wat betreft overname van de taken. Daar tegenover staat dat meer dan de helft van de persoonlijk begeleiders benoemen dat de functie van het maatschappelijk werk wordt gemist en dat dit problemen oplevert. Over de kennis en expertise die de maatschappelijk werker heeft, geeft de discipline van de coaches aan dat dit afwezig is binnen de organisatie. Daar tegenover staat dat de discipline van de persoonlijk begeleiders in het primaire proces aangeven dat het onbekend is of de kennis en expertise aanwezig is. Wat in de resultaten geconcludeerd kan worden zijn de verschillende perspectieven van de disciplines. De coaches benaderen en beantwoorden de vragen op een zakelijke manier, terwijl de persoonlijk begeleiders veelal hun zorgen uitspreken in het primaire proces. Naar aanleiding van dit onderzoek, worden er aanbevelingen gedaan. De eerste aanbeveling betreft het verbeteren van de interne communicatie, zodat het onderling duidelijk wordt welke functie of persoon taken oppakt met betrekking tot de functie van het maatschappelijk werk. De tweede aanbeveling van dit onderzoek gaat over de kennismaking van de generalistische werkwijze. De generalistische werkwijze vraagt een andere manier van denken die momenteel wordt gehanteerd binnen de organisatie. Zodra de gehele organisatie bereid is een verandering door te gaan op gebied van specialisatie en taken, is het mogelijk om volgens een generalistische werkwijze te werken. Een derde aanbeveling gaat over de werkwijze van de onderzoekers, namelijk het ervoor zorgen dat er een hogere respons percentage is bij een vervolgonderzoek. Gedurende het onderzoek is opgevallen dat er niet veel motivatie was om deel te nemen als respondent voor de praktische deelvragen. De onderzoekers hebben meerdere keren een herinneringsmail gestuurd. Echter kan het telefonisch na bellen voor een hoger respons zorgen. De vierde en laatste aanbeveling van het onderzoek betreft het uitvoeren van een vervolgonderzoek naar ervaringen van ouders (verwanten) en eventueel de cliënten. De uitkomsten van praktijkonderzoek laat zien dat er kennis ontbreekt naar de ervaringen van ouders en verwanten van de cliënt met betrekking tot de uitvoering van het maatschappelijk werk. Hier

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2018-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk