De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waardepropositie Ontwerp

SWOT analyse en best practices

Waardepropositie Ontwerp

SWOT analyse en best practices

Samenvatting

Stichting manege De Spreng is op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen, om ook in de toekomst de paardensportaccommodatie in stand te kunnen houden. Op dit moment wordt de organisatie onderhouden door de leden van de stichting, op vrijwillige basis. De leden zijn echter steeds minder betrokken bij de organisatie en vaak niet gemotiveerd om in hun vrije tijd hun steentje bij te dragen. Bovendien heeft het bestuur niet inzichtelijk wat de wensen en behoeften van de paardensporter zijn, en welke mogelijkheden de omgeving Laag Soeren te bieden heeft.
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe stichting manege De Spreng beter in kan spelen op de wensen en behoeften van de paardensporter, met in achtneming van de omgeving Laag Soeren. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: "Hoe kan de waardepropositie van De Spreng beter worden afgestemd op de wensen en de behoeften van de paardensporter, met in achtneming de omgeving Laag Soeren?". Een waardepropositie beschrijft hierbij de fit tussen de bundel van producten en diensten van een organisatie en de wensen en behoeften van een specifiek klantsegment.
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is een SWOT analyse uitgevoerd. De hoofdletters staan voor; Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. Een externe en een interne analyse hebben plaatsgevonden. Op basis van de externe analyse zijn de kansen en bedreigingen vanuit de omgeving in kaart gebracht. De belangrijkste kansen voor stichting manege De Spreng zijn; het toerismebeleid van gemeente Rheden, de stijgende populariteit van Nederland als vakantiebestemming en het geringe aantal groepsaccommodaties in de gemeente Rheden. De voornaamste bedreigingen voor stichting manege De Spreng zijn; de kwaliteitseisen en het verwachtingspatroon van de consument. Aan de hand van een interne analyse zijn de sterktes en de zwaktes van organisatie inzichtelijk gemaakt. De opvallendste sterke aspecten van stichting manege De Spreng zijn; de ligging en omgeving, de verblijfsmogelijkheden voor groepen en de ruime parkeergelegenheid. De voornaamste zwakte van stichting manege De Spreng is het vrijwilligersbeleid, en dan met name de motivatie en de betrokkenheid van de leden.
Op basis hiervan wordt aanbevolen om de verblijfsaccommodatie van stichting manege De Spreng om te toveren in Bed & Breakfast De Spreng. Vervolgens hebben gesprekken met de best practices, ofwel organisaties met een vergelijkbare waardepropositie, plaatsgevonden. Aan de hand van de uitkomsten van deze gesprekken is een implementatieplan en een financieelplan opgesteld. Het investeringsbedrag voor Bed & Breakfast De Spreng bedraagt €19.000. De terugverdientijd van het investeringsbedrag is binnen vier jaar.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHotel Management
Datum2017-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk