De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

TMZ: Van boven naar beneden... En terug

TMZ: Van boven naar beneden... En terug

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de ervaringen van medewerkers en managers, waarbij gekeken is naar de effecten van de leergang leiderschap binnen de omwenteling die TMZ probeert te maken naar een nieuwe manier van werken.  Hoofdvraag is dan ook: In hoeverre heeft de leergang leiderschap, ontwikkeld in samenwerking met Saxion Enschede, invloed gehad op het Rijnlands handelen van zowel de medewerkers als de bedrijfsvoering binnen TMZ? Door de ervaringen van de deelnemers aan de leergang te inventariseren en verwerken, kan TMZ de leergang en daarmee ook de transitie naar het Rijnlands handelen verder ontwikkelen en realiseren.
 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is gebruik gemaakt van een kwalitatief empirisch onderzoek, waarbij open interviews zijn afgenomen om te zorgen dat de respondent veel vrijheid heeft gekregen om de vragen te kunnen beantwoorden. Deze antwoorden en ervaringen zijn verzameld aan de hand van een nul- en een 1-meting. De verkregen informatie is verwerkt, gelabeld en terug gekoppeld binnen dit onderzoek. Het onderzoek beschrijft de ervaringen van vijf groepen (van de negen) aan de leergang leiderschap. In totaal zijn er twintig mensen geïnterviewd, waarbij de vragen gericht zijn geweest op de verwachtingen en ervaringen met betrekking tot de leergang leiderschap.
 
Uit de interviews komt sterk naar voren dat zowel medewerkers als managers open staan voor de nieuwe visie, en de verandering hier naartoe al enigszins merken. Uit de interviews van de nulmeting komt sterk naar voren dat medewerkers over het algemeen ontevreden zijn over de communicatie binnen de organisatie. Er is veel onduidelijkheid en de lijnen zijn volgens velen te lang.
Veel medewerkers geven aan dat de leergang hen veel duidelijkheid in protocollen heeft opgeleverd. De communicatie, samenwerking en betrokkenheid is verbeterd en ze begrijpen beter wat de nieuwe visie van TMZ inhoudt. Wel geven ze aan dat er nog veel Angelsaksisch te werk wordt gegaan en dat het belangrijk is om bezig te blijven met de Rijnlandse manier van handelen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2014-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk