De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘De spelregels van Yalp’ : Omgaan met arbeidsvoorwaarden

‘De spelregels van Yalp’ : Omgaan met arbeidsvoorwaarden

Samenvatting

Yalp is een belangrijke speler op de sport- en speeltoestellenmarkt. Deze organisatie heeft de afgelopen jaren een grote groei doorgemaakt waardoor er behoefte is ontstaan aan eenheid, duidelijkheid en structuur binnen het personeelsbeleid. In de beginjaren zijn er een aantal personeelsdocumenten opgesteld die in de loop der jaren enigszins is aangepast. Deze documenten zijn echter niet of onvoldoende op elkaar afgestemd en niet toegespitst op de huidige situatie.
Vragen en problemen konden tot op heden adhoc worden opgelost maar door de groei van de organisatie en de toenemende wet- en regelgeving is deze werkwijze niet toereikend en duidelijk genoeg meer. Vandaar dat er onderzoek gedaan is naar de wijze waarop Yalp haar arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder de omgang met overwerk en vrijstelling van werk, in relatie tot vergelijkbare branches op een gestructureerde en begrijpelijke manier kan weergeven opdat deze voor al haar werknemers marktconform en inzichtelijk zijn. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan overwerk en vrijstelling van werk omdat Yalp sterk afhankelijk is van het weer en er zich gedurende het jaar seizoensfluctuaties voordoen. ’s Zomers moeten de monteurs vaak overwerken terwijl ze ’s winters soms vrijgesteld zijn van werk door ongunstige weersomstandigheden.
Het antwoord op de centrale vraag is voornamelijk tot stand gekomen door literatuur- en jurisprudentieonderzoek. Er is eerst gekeken naar de wettelijke bepalingen omtrent een arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden en arbeidsreglement. Daaruit is gebleken dat er voor een arbeidsovereenkomst strikte bepalingen bestaan, dat er voor arbeidsvoorwaarden met name bepalingen bestaan die als ondergrens dienen en dat er voor een arbeidsreglement geen wettelijke bepalingen meer zijn waardoor een werkgever grote vrijheid heeft bij het gebruik hiervan en de omgang hiermee. Daarna is gekeken naar Yalp’s huidige omgang met arbeidsvoorwaarden. Conclusie daaruit is dat Yalp het beste met haar werknemers voor heeft maar, met name door tijdgebrek, geen duidelijke personeelsdocumentatie heeft. Er zijn diverse losse documenten die samen niet de gehele lading dekken. Zo zijn er bijvoorbeeld geen afspraken over aansprakelijkheid, is er geen duidelijk ziekteverzuimprotocol en is de orde in de personeelsdossiers verdwenen. Uit het onderzoek is wel gebleken dat Yalp’s arbeidsovereenkomst grotendeels voldoet aan de wettelijke bepalingen. Alleen het concurrentiebeding is qua looptijd aan de lange kant en qua hoogte van de boetes aan de lage kant. Na deze inventarisatie is er gekeken naar de mogelijkheden voor de omgang met en de bundeling van arbeidsvoorwaarden. De belangrijkste conclusie daaruit is dat Yalp via een arbeidsreglement al haar arbeidsvoorwaarden en bedrijfsregels kan bundelen. Voor de inhoud daarvan kan gekeken worden naar de hoveniers- en bouw-cao omdat deze branches overeenkomsten met Yalp hebben. Een goede oplossing voor overwerk en vrijstelling van werk is het instellen van een ‘compensatiepot voor vrijgestelde uren’ en een ‘spaarpot extra vrije uren’. De eerste vijfenzeventig overuren van een monteur komen dan in de eerste pot en kunnen op initiatief van de werkgever worden ingezet bij vrijgestelde dagen. De volgende veertig overuren kan de monteur opsparen voor extra vrije dagen. Dit is allemaal weergegeven in het opgestelde arbeidsreglement, samen met andere belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals vakantie, loon en arbeidsongeschiktheid. Om dit arbeidsreglement te implementeren in de organisatie dient er een incorporatiebeding te worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Met de huidige werknemers dient overeenstemming te worden bereikt en zij dienen een verklaring te ondertekenen waarin staat dat het arbeidsreglement onderdeel wordt van hun huidige dienstverband met Yalp.

Toon meer
OrganisatieSaxion
InstituutAcademie Bestuur & Recht
PartnersYalp
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk