De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Career adaptability bij havo en vwo leerlingen

Een afstudeerscriptie over carrièreaanpassingsvermogen op Christelijk College de Noordgouw

Career adaptability bij havo en vwo leerlingen

Een afstudeerscriptie over carrièreaanpassingsvermogen op Christelijk College de Noordgouw

Samenvatting

Op Christelijk College de Noordgouw, een middelbare scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo in Heerde, worden de leerlingen van havo 3 en vwo 3 geacht een profielkeuze te maken. Zij worden gedurende dit keuzeproces begeleid door hun decanen. Ondanks het door de mentoren en decanen benadrukte belang van een goede profielkeuze, wordt er opgemerkt dat een aantal leerlingen te lichtzinnig denkt over de profielkeuze  (Frederiks, persoonlijke communicatie op 23 maart 2016). De stap van de onderbouw naar de bovenbouw wordt volgens de decanen onderschat. Het gevolg hiervan is dat er regelmatig een verkeerde profielkeuze wordt gemaakt.
 
Volgens Savickas (2005) doen carrièrestappen, zoals van een opleiding naar een vaste baan, een beroep op competenties om de eigen loopbaan te beheren. Zeker in tijden van onzekerheid tijdens de loopbaan is ‘career adaptability’, ofwel carrièreaanpassingsvermogen,  een belangrijk psychologisch construct.  Er wordt een beroep gedaan op career adaptability wanneer een individu omgaat met studie-of werkgerelateerde wijzigingen, overgangen of veranderingen. Uit longitudinale onderzoeken van Savickas (2000) komt naar voren dat als de competentie om de loopbaan te plannen vroegtijdig in de adolescentie aanwezig is, er ook meer realistische school- en beroepskeuzes worden gemaakt. Volgens Van Vianen, Klehe, Koen en Dries (2012) zijn vier competenties van belang bij het aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt, namelijk betrokkenheid, controle, nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen. Van Vianen et al. (2012) ontwikkelde derhalve een test die deze vier competenties in kaart brengt: de Career Adaptabilities Scale –Netherlands form (CAAS-NL).
 
In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre leerlingen van 3 havo en 3 vwo van Christelijk College de Noordgouw beschikken over career adaptability. Middels de CAAS-NL zijn de bovengenoemde vier competenties van Van Vianen et al. (2012) getest bij de leerlingen van 3 havo en 3 vwo van de Noordgouw (n = 117). Er is gebleken dat de leerlingen aangeven te beschikken over de vier competenties van de CAAS-NL. Tegen de vooraf gestelde verwachtingen in geeft het merendeel van de leerlingen van 3 havo en 3 vwo van de Noordgouw te Heerde aan te beschikken over carrièreaanpassingsvermogen. Daarbij geven zij aan vooral over de competenties controle (M = 3,87) en (zelf)vertrouwen (M = 3,63) te beschikken.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2017-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk