De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van Triageren tot Adviseren

Een onderzoek naar de toepasbaarheid van het Psychiatrisch Screenings Instrument in de geestelijke gezondheidszorg

Van Triageren tot Adviseren

Een onderzoek naar de toepasbaarheid van het Psychiatrisch Screenings Instrument in de geestelijke gezondheidszorg

Samenvatting

Mediant GGZ is in 2014 gestart met het gebruik van een zelfontwikkeld digitaal Psychiatrisch Screenings Instrument (PSI). Dit instrument, dat gebaseerd is op de MINI-PLUS, wordt gebruikt om de cliënten toe te wijzen aan: POH GGZ, Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ. Uit een kleine aselecte steekproef, die uitgevoerd werd binnen Mediant, bleek dat er bij de toepassing van het PSI wordt afgeweken van het zorgadvies. 3 van de 10 cliënten werden door de SPV’er naar een ander zorgtype verwezen, dan het instrument adviseerde. Om de toepasbaarheid van het PSI te evalueren in de klinische setting, zal er nu op een grotere schaal onderzocht worden in hoeverre het zorgadvies wordt opgevolgd. De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden in de ontwikkeling van een effectief en bruikbaar screeningsinstrument.
Uit literatuuronderzoek is gebleken dat praktiserend psychologen naast de uitkomst van het gekozen instrument, geregeld hun klinische intuïtie laten spreken om de diagnose te bepalen (Witteman, Groenier & Spaanjaars, 2012). Hierdoor kan er een discrepantie ontstaan tussen de klinische werkdiagnose en de classificatie die voortkomt uit het instrument. Om de toepasbaarheid van het PSI te toetsen, is er onderzocht of de diagnoses van de psychiater/hoofdbehandelaar overeenkomen met de geclassificeerde stoornissen van het PSI. Tevens is onderzocht in hoeverre het zorgadvies van het PSI is opgevolgd door de SPV’er en of er factoren zijn die samenhangen met de afwijking van het zorgadvies, door middel van dossieronderzoek. Tenslotte zijn de SPV’ers middels een interview gevraagd naar hun redenen, om het zorgadvies al dan niet te volgen.
De onderzoeksresultaten laten zien dat er over het algemeen een zwakke samenhang bestaat tussen de klinische diagnose en de classificatie die voortkomt uit het PSI. Verder is duidelijk geworden dat er een significant verschil bestaat tussen het zorgadvies, dat voortkomt uit het PSI, en het zorgtype waar de cliënt uiteindelijk terecht komt. Bij 30% van de cliënten wordt er afgeweken van het zorgadvies en bij 70% wordt het zorgadvies opgevolgd door de SPV’er. Daarbij bevestigen de resultaten dat de complexiteit en het type stoornis samenhangt met de afwijkingen van het zorgadvies. Tenslotte is gebleken dat het niet opvolgen van het zorgadvies mede wordt veroorzaakt, vanwege een discrepantie tussen de klinische intuïtie en de screeningsresultaten. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2015-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk