De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zelfredzaamheid en burgerparticipatie op het gebied van zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid en burgerparticipatie op het gebied van zelfredzaamheid

Samenvatting

Uit de resultaten blijkt dat burgers veelal de maatregelen nemen op het gebied van zelfredzaamheid ten behoeve van de preventie en de aanpak van woninginbraken. De burgers zorgen bijvoorbeeld voor goed hang- en sluitwerk. Toch zijn er nog maatregelen die niet of nauwelijks genomen worden. Deze maatregelen worden nauwelijks genomen, omdat burgers niet precies weten wat ze nog meer kunnen doen of ze vinden de maatregelen te duur. Op het gebied van burgerparticipatie liggen de grootste kansen ter verbetering van de preventie en de aanpak van woninginbraken door burgers. Burgerparticipatie is namelijk momenteel niet of nauwelijks aanwezig in de beide wijken.
Burgers willen zelf actief zijn in de preventie en de aanpak van woninginbraken. Burgers willen liever niet samen actief de wijk in om ten behoeve van de preventie en de aanpak van woninginbraken. Ondanks dat de sociale cohesie in beide wijken goed is. Echter vinden burgers een WhatsApp-groep wel interessant om aan deel te nemen. Burgers moeten warm gemaakt worden om een WhatsApp-groep te gaan starten met de straat/delen van de wijk. Het is wel belangrijk dat het doel van de WhatsApp-groep niet uit het oog wordt verloren. Daarnaast moeten burgers geïnformeerd worden hoe zij een verdachte situatie kunnen herkennen en dat zij dan 1-1-2 kunnen (moeten) bellen. In de WhatsApp-groep kunnen verdachte situaties ook gedeeld worden en samen kan besloten worden om tot actie over te gaan(1-1-2 te bellen). Kennis, bewustwording en bekendheid over woninginbraken is dus erg belangrijk. Niet alleen over de risico’s ervan, maar ook over de maatregelen die samen of alleen genomen kunnen worden ten behoeve van de preventie en de aanpak van woninginbraken.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingIntegrale Veiligheidskunde
Datum2016-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk