De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Interactieve video als service

Interactieve video als service

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd voor de opdrachtgever M Media, een videoproductie bedrijf te Hengelo. Tijdens dit onderzoeksverslag is er onderzoek gedaan naar interactieve video en op welke wijze interactieve video ingezet kan worden als een service. M Media had de wens om meer commitment vanuit de doelgroep te verkrijgen, hetgeen lastig blijkt te zijn met het huidige aanbod van producten en het verdienmodel waar het bedrijf zich in bevindt. Hiervoor wil M Media haar concurrerend en innoverend vermogen verhogen middels het aanbieden van een uniek product.
Het doel van dit onderzoek is om te kijken hoe interactieve video ingezet zou kunnen worden voor M Media en haar ondervonden problemen. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe kan een interactieve video service meer commitment genereren vanuit de doelgroep binnen het verdienmodel van M Media? Door middel van dit onderzoek en de kennis die hieruit voortkomt zal het mogelijk worden om deze dienst toe te voegen op een manier dat aansluit bij de wensen van de doelgroep en een eindproduct op te leveren waar M Media tevreden mee is.
Deskresearch heeft uitgewezen dat er 2 hoofdvormen van interactieve video zijn, interactieve overlay en branching story, waar mee gewerkt kunnen worden. Verder is er onderzocht welke mogelijke platvormen er beschikbaar zijn voor de doelstellingen van M Media. Hiermee wordt bedoeld dat de beoogde doelgroep (MKB Oost-Nederland) vaak niet een groot budget beschikbaar heeft voor marketinginspanningen. De kosten om een platvorm te gebruiken moesten dus laag gehouden worden, om zo een laagdrempelige toegang voor de doelgroep te kunnen waarborgen. Verder moeten de KPI’s gemeten kunnen worden en zouden de video’s geen watermerken mogen bevatten van het gebruikte platvorm. Hieruit volgde de conclusie dat Interactr Evolution het platvorm is dat het best aansluit bij de wensen van M Media. Tevens is er geconcludeerd, vanuit deskresearch en een interview met Maurice Kruse, dat de verspreiding het grootste nadeel is van interactieve video. Interactieve video’s hebben een HTML5 speler nodig om te werken, iets wat platvormen zoals YouTube en Facebook niet ondersteunen. Hierdoor kunnen de geproduceerde video’s niet rechtsreeks via social media gedeeld worden en zullen ze eerst in een webpagina geïntegreerd moeten worden. Deze pagina kan vervolgens wel gedeeld worden.
Het huidige verdienmodel van M Media, het ‘uurtje-factuurtje’ model, werd in een interview met de directeur van M Media bestempeld als een lastig model als het gaat om stabiele inkomsten en commitment van de doelgroep. Hiervoor is onderzocht hoe interactieve video in te zetten is als Product as a Service model. Interactieve video zou dan aangeboden worden als een service met maandelijkse betalingen. Een enquête heeft uitgewezen dat er genoeg animo onder de doelgroep is voor het idee van deze service, al werd wel duidelijk in vervolginterviews met respondenten van de enquête dat er nog wat overtuiging nodig was om af te stappen van het traditionele beeld van product aankopen. Vooral grotere bedrijven zijn van mening liever de kosten van een product in één keer te voldoen. Een reden hiervoor is bijvoorbeeld dat het hoort bij de bedrijfscultuur.
Om de waarde van interactieve video te laten zien, is er een interactieve video ontwikkeld waar de situatie wordt geschetst hoe mooi het zou kunnen zijn om rond te lopen in het hoofd van de consument. Stel eens voor dat er een knop zou zijn om in te drukken, waardoor het merk ineens in de top of mind van de consument zou zitten. Deze video bevat bekende kenmerken van storytelling, zoals het verloop van de ‘hero’s journey’. De video is getest middels 7 ongestructureerde observaties met representatieve leden van de doelgroep. Hieruit is de conclusie getrokken dat Het prototype het bijzonder goed had gedaan. Elke keer is

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingCreative Media and Game Technologies
Datum2020-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk