De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar de tevredenheid van onderzoeksdeelnemers met betrekking tot deelname aan de UMCG Depressiestudie.

Een onderzoek naar de tevredenheid van onderzoeksdeelnemers met betrekking tot deelname aan de UMCG Depressiestudie.

Samenvatting

In het jaar 2015 is de UMCG Depressiestudie (de Depressiestudie) opgericht om te onderzoeken hoe preventieve cognitieve therapie werkt, en hoe het komt dat mensen die preventieve cognitieve therapie krijgen minder de kans lopen om nogmaals depressief te worden. Inmiddels hebben de meeste onderzoeksdeelnemers de Depressiestudie volledig afgerond en zullen de laatste onderzoeksdeelnemers nog komen voor de laatste onderzoeksafspraak. Omdat de Depressiestudie tegen het einde van het onderzoek aanloopt en de ervaringen van de onderzoeksdeelnemers met betrekking tot hun deelname aan deze studie nog niet eerder geëvalueerd zijn, is de vraag bij de oprichter van de Depressiestudie om hier onderzoek naar te doen groot.
De werving van onderzoeksdeelnemers wordt algemeen erkend als een belangrijk bepalende factor voor het succes van klinische onderzoeken. In een onderzoek van Huang et al. (2018) naar geregistreerde onderzoeken is aangetoond dat 19% van de onderzoeken vroegtijdig werd beëindigd of werd gesloten omdat er niet genoeg onderzoeksdeelnemers verzameld konden worden. Aangezien er zonder onderzoeksdeelnemers geen wetenschappelijk onderzoek kan plaatsvinden, is het van essentieel belang dat de onderzoeksdeelnemers zo tevreden mogelijk zijn met betrekking tot hun deelname aan het onderzoek.
Het doel van dit onderzoek is te achterhalen in hoeverre de onderzoeksdeelnemers tevreden zijn over hun deelname aan de Depressiestudie en daarnaast in kaart te brengen of er volgens deze onderzoeksdeelnemers eventuele verbeterpunten zijn voor in toekomstig onderzoek.
Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is allereerst een enquête naar de onderzoeksdeelnemers verstuurd. De onderzoeksdeelnemers konden hierin aangegeven in hoeverre zij tevreden zijn met betrekking tot de onderdelen van de Depressiestudie. Aanvullend op de enquêtes is met vijf van de onderzoeksdeelnemers een verdiepend gesprek in de vorm van een interview gehouden. In deze gesprekken werd dieper op de informatie uit de enquêtes ingegaan en de onderzoeksdeelnemers hebben de ruimte gekregen om antwoorden toe te lichten.
Uit de antwoorden op de enquêtevragen en de informatie uit de interviews is gebleken dat de onderzoeksdeelnemers in het algemeen tevreden tot zeer tevreden zijn met betrekking tot hun deelname aan het onderzoek. Daarnaast is gebleken dat de onderzoeksdeelnemers het meest tevreden zijn over de informatievoorziening gedurende het onderzoek en de bejegening van de onderzoekers. Wanneer er naar de eventuele verbeterpunten voor toekomstig onderzoek wordt gekeken, geeft de helft van de onderzoeksdeelnemers aan geen verbeterpunten te hebben. De andere helft van de onderzoeksdeelnemers noemt onder andere verbeterpunten met betrekking tot de MRI-scan en de manier waarop zij gedurende en na het onderzoek op de hoogte werden gehouden.
Op basis hiervan wordt onder andere aanbevolen om de onderzoeksdeelnemers beter op de hoogte te brengen van de vermoeidheid die kan worden opgelopen bij het liggen in de MRI-scan. Daarnaast wordt aanbevolen om meer comfort in de MRI-scan aan te brengen. Om de onderzoeksdeelnemers gedurende en na het onderzoek beter op de hoogte te kunnen houden, wordt afsluitend aanbevolen om vaker een nieuwsbrief naar de onderzoeksdeelnemers te versturen. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2020-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk