De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sociaal werken?

Inventariserend onderzoek naar de leermogelijkheden voor social workers om meer (sociaal) ondernemend te zijn

Sociaal werken?

Inventariserend onderzoek naar de leermogelijkheden voor social workers om meer (sociaal) ondernemend te zijn

Samenvatting

Sociaal ondernemerschap is een onderwerp dat de laatste tijd steeds vaker opduikt. Maar wie zijn die sociaal ondernemers nou eigenlijk en wat kunnen zij betekenen binnen het social work domein? Daarnaast verandert de maatschappij en ook het beroep social work. Ondernemen is een onderwerp wat binnen deze beroepsgroep steeds belangrijker zal worden. Wellicht is het, doordat sociaal ondernemers momenteel de gaten vullen binnen de huidige sociale markt, mogelijk hier een goede combinatie uit te halen. Dat is precies waar dit onderzoek zich op richt, namelijk het weten hoe sociaal ondernemers te werk gaan en het beter begrijpen van sociaal ondernemen binnen het social work domein, om zo uiteindelijk het onderwijs hierop aan te kunnen passen. Deze doelen worden bereikt door de hoofdvraag, ‘als ondernemen binnen social belangrijk wordt, wat kan er dan geleerd worden van sociaal ondernemingen in oost Nederland?’, te beantwoorden. Dit is gedaan middels een kwalitatief, beschrijvend onderzoek, waarbij half gestructureerde interviews af zijn genomen onder sociaal ondernemers in oost Nederland. De uitkomsten van het onderzoek hebben ertoe geleid dat het sociaal ondernemerschap beter te begrijpen is en er zijn een aantal conclusies getrokken die van belang kunnen zijn voor de social work opleiding. Zo blijkt uit dit onderzoek dat sociaal ondernemers innovatief zijn en gaten vullen die vallen in de huidige markt door onder andere bezuinigingen vanuit de overheid. Dit leidt er echter wel toe dat de geldstroom voor een sociaal onderneming vaak bepaald wordt door de keuzes die door de overheid worden gemaakt. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat kennis van bepaalde onderwerpen van fundamenteel belang zijn om een sociaal onderneming op te richten. Het gaat hierbij om kennis en kunde van ondernemerschap ansich om de onderneming zichzelf financieel te kunnen laten voorzien. Daarnaast gaat het ook om de trend ‘duurzaam ondernemen’, dit geldt niet alleen voor reguliere ondernemingen, maar ook voor sociaal ondernemingen is dit een steeds belangrijker onderwerp. Om als social worker aan deze eisen te voldoen, is het onder andere aan te bevelen om binnen de opleiding in de lespakketten aandacht te schenken aan de onderwerpen ondernemerschap en duurzaam ondernemen. Daarnaast is het van belang dat studenten zich er bewust van zijn een transparante houding aan te nemen binnen het bedrijf, maar ook richting buitenstaanders, om negatieve beeldvorming te voorkomen.  

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2017-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk