De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van virtual reality op mindfulness

Een onderzoek naar de invloed van virtual reality op de mate van mindfulness bij Toegepaste Psychologie studenten van het Saxion te Deventer.

Het effect van virtual reality op mindfulness

Een onderzoek naar de invloed van virtual reality op de mate van mindfulness bij Toegepaste Psychologie studenten van het Saxion te Deventer.

Samenvatting

Verschillende studies hebben aangetoond dat mindfulness een positieve invloed heeft op een burn-out. Mindfulness bij burn-out is soms echter lastig te bereiken. Dit komt omdat mensen vast zitten in het negatieve denken en handelen. Deze negatieve gedachtes kunnen mensen belemmeren om mindful te worden.
In dit onderzoek is er gekeken of virtual reality (VR) ervoor kan zorgen dat mensen meer mindful kunnen worden. VR neemt mensen namelijk mee in een virtuele wereld waardoor de 'echte wereld ' even vergeten kan worden waardoor mensen uit het negatieve kunnen komen. Om te zorgen voor de meeste aanwezigheid in deze virtuele wereld is er gekozen voor een spannende VR ervaring.
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van drie condities. Allereerst is er de nulmeting zonder dat er ook nog maar enige interventie is toegepast. Daarna de conditie na de uitvoering van de stresstest, de MIST en tenslotte nog de conditie na de VR ervaring. In al deze drie condities zijn de hartslag, electrodermal activity (EDA), en de mindfulness gemeten. De hartslag en de EDA zijn gemeten door middel van de Empatica E4 Polsband, de mindfulness door middel van de Five Facet Mindfulness Questionnaire – Short Form (FFMQ-SF). In een experimentele setting is vervolgens onderzocht wat het effect van de interventies was op de hartslag, EDA en de FFMQ-SF. Participanten kwamen binnen en kregen na een korte uitleg de polsband om. Op dat moment werd voor de eerste keer de hartslag, EDA en de mindfulness gemeten. Vervolgens kregen de participanten eerst de VR ervaring of de MIST. Na de eerste interventie werd opnieuw de hartslag, EDA en mindfulness gemeten. Tenslotte werd de tweede interventie uitgevoerd en werd alles opnieuw gemeten.  
Verschillen tussen deze drie condities werden getoetst door de Paired Samples T-Test als de data normaal verdeeld was, of door middel van de Wilcoxon Signed-Rank Test als dit niet het geval was. Uit de analyses kwam naar voren dat er geen sprake was van een verhoogde hartslag na de VR ervaring ten opzichte van de nulmeting. De EDA was wel significant verhoogd na de VR ervaring. Verder was er geen significant verschil te zien tussen de nulmeting en de meting na de VR ervaring wat betreft de mindfulness. Er is wel een significant verschil tussen de nulmeting en de meting na de MIST. De mindfulness was significant lager na de MIST dan na de nulmeting.
Geconcludeerd kan worden dat VR geen significant effect heeft gehad op de mate van mindfulness bij de participanten. Dit kan te maken hebben met het feit dat de VR niet spannend genoeg was. Verder zou het te maken kunnen hebben met de gebruikte data voor de analyses. Voor de analyses is alleen de data direct na het eindigen van een interventie meegenomen, dit zorgt voor minder betrouwbare resultaten.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2019-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk