De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Evenementenveiligheid Oost Nederland

Het creëren van draagvlak voor één uniforme werkwijze voor evenementenvergunningen in Oost Nederland

Evenementenveiligheid Oost Nederland

Het creëren van draagvlak voor één uniforme werkwijze voor evenementenvergunningen in Oost Nederland

Samenvatting

Er worden steeds vaker evenementen georganiseerd in de vijf veiligheidsregio’s van Oost Nederland. Deze evenementen worden groter en complexer. Bij publieksevenementen wordt er aandacht en capaciteit gevraagd van de gemeente en verschillende hulpverleningsdiensten om de veiligheid en gezondheid van burgers te beschermen. Bij ieder evenement bestaat het risico dat een calamiteit optreedt. Er komt steeds meer behoefte aan professionalisering en uniformiteit van het evenementenbeleid en meer samenwerking tussen gemeenten en veiligheidsregio’s. De gemeente is het bevoegd gezag om vergunningen voor publieksevenementen te verlenen en daaraan voorwaarden te verbinden.
 
Op dit moment is de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland met de vier andere veiligheidsregio’s uit Oost Nederland bezig met het vernieuwen van de verschillende werkwijzen naar één uniforme werkwijze voor evenementenvergunningen in Oost Nederland. Bij de invoering is het belangrijk dat er draagvlak is bij alle betrokken partijen. De projectgroep evenementen Oost Nederland, bestaande uit vertegenwoordigers van de vijf veiligheidsregio’s, houdt zich bezig met het verkennen van de mogelijkheden om een uniform digitaal systeem te ontwikkelen en vervolgens te implementeren. In de Veiligheidsregio Twente worden evenementenvergunningen al verwerkt in een digitaal systeem, namelijk de ‘Twentse evenementenkalender’.
 
Het doel van dit onderzoek is de VNOG en de projectgroep evenementen Oost Nederland inzicht geven in hoe draagvlak kan worden gecreëerd bij de betrokken partijen om te komen tot de implementatie van één uniform digitaal systeem voor Oost Nederland voor het verlenen van evenementenvergunningen. Dit ter ondersteuning van het implementatieproces van één uniforme werkwijze op het gebied van evenementenvergunningverlening in Oost Nederland.
 
Gedurende het onderzoek zijn interviews gehouden met alle betrokken partijen; gemeenten, operationele diensten, veiligheidsregio’s, een externe adviseur en een organisator. Aan de hand van deze interviews is informatie verzameld over het creëren van draagvlak, de behoeften van de belanghebbenden en de doorontwikkeling van de Twentse evenementenkalender.
 
Het is noodzakelijk dat er geprofessionaliseerd wordt op het gebied van evenementenvergunningen in Oost Nederland. Dit blijkt ook uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid: ‘Monster truck ongeval Haaksbergen’. Het werken volgens uniforme werkwijze op het gebied van het verlenen van evenementenvergunningen zal zorgen voor professionalisering. De ondersteuning van een digitaal systeem zal zorgen dat de uniforme werkwijze gewaarborgd blijft.
 
Uit het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat de 79 gemeenten uit Oost Nederland de belangrijkste partijen zijn waar draagvlak moet worden gecreëerd. Als gemeenten niet gaan werken met het digitale systeem zal de uniforme werkwijze niet van de grond komen. Het is dus erg belangrijk dat er draagvlak is bij alle 79 gemeenten in Oost Nederland en bij de andere betrokken partijen. Het systeem draait op de informatie die de betrokken partijen aanleveren.
 
De volgende hoofdzaken zijn naar voren gekomen om draagvlak te creëren voor één uniforme werkwijze op het gebied van evenementenvergunningen in de vijf veiligheidsregio’s van Oost Nederland waarbij een digitaal systeem het vergunningverleningsproces ondersteunt.

Uniformeren en professionaliseren
Communicatie en begeleiding
Betrokken partijen invloed geven
Tijdsduur en kosten
Digitale systeem doorontwikkelen

 
Als zoveel mogelijk van de genoemde maatregelen worden genomen, zal het doel ‘draagvlak creëren&rsq

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingIntegrale Veiligheidskunde
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk