De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

In je Kracht

De inzet en uitbreiding van de methodiek ‘’Krachtwerk’’ onder medewerkers onderling

In je Kracht

De inzet en uitbreiding van de methodiek ‘’Krachtwerk’’ onder medewerkers onderling

Samenvatting

De “Eigen-Kracht-Benadering” of een andere, vergelijkbare methode, vraagt om een
cultuuromslag bij de burger en de professional. Daarbij komen dienst- en hulpverleners niet
ver als ze opereren alsof ze op een eiland zitten. Goed met elkaar samenwerken is
belangrijk. Samenwerken en het kunnen werken in teams is zeker de competentie van nu
en straks, binnen het sociaal werk. Binnen Humanitas Onder Dak wordt de methodiek
Krachtwerk toegepast. Krachtwerk is een krachtgerichte methodiek voor de
maatschappelijke ondersteuning van mensen in achterstandssituaties. Humanitas Onder
Dak ziet graag dat de methodiek in zijn volledigheid wordt toegepast, dus ook medewerkers
onderling, zodat de kwaliteit meer gewaarborgd kan worden. Om de hoofdvraag te kunnen
beantwoorden zullen de medewerkers van Humanitas Onder Dak een doel kunnen bereiken
op lange termijn, waarbij de medewerkers over meer inzicht beschikken om krachtgericht
te werken en het leveren van een bijdrage. Doormiddel van een aanbeveling kan de
hoofdvraag van het onderzoek beantwoordt worden, die luidt als volgt: ‘’In hoeverre wordt
de methodiek Krachtwerk onderling tussen medewerkers van Humanitas Onder Dak,
locatie Enschede toegepast?’’.
Uit de resultaten van het interview met de medewerkers onderling (persoonlijke
begeleiders en assistenten welzijn) komt naar voren dat, de persoonlijke begeleiders vinden
dat de methodiek Krachtwerk niet in zijn volledigheid onderling wordt toegepast.
Daarnaast geven de assistenten welzijn aan dat zij Krachtwerk graag beter willen leren
kennen. Doordat er een groot verschil zit in de functie-eisen van de medewerkers, komt
duidelijk naar voren dat de kansen en uitdagingen van beide functies verschillend zijn
waardoor zij andere wensen hebben. De belangrijkste conclusie die getrokken wordt, is dat
assistenten welzijn minder kennis en vaardigheden bezitten binnen de methodiek dan de
persoonlijk begeleiders. Beiden komen hiermee niet toe aan onderling krachtgericht
werken. Om hieraan toe te kunnen komen, vragen zowel de assistenten welzijn als
persoonlijk begeleiders om meer eenheid binnen de disciplines en betere onderlinge
verhoudingen. De medewerkers zijn er zeker van dat, wanneer er gezamenlijk gewerkt
wordt aan de onderlinge verhoudingen er een betere samenwerking kan ontstaan met
betrekking tot de methodiek Krachtwerk. Zij zijn bereid om meer te leren over de
methodiek. Een tool als e-learning kan medewerkers zowel binnen als buiten de momenten
die er al zijn, binnen Humanitas Onder Dak geoefend of besproken worden. Op een
efficiënte en interactieve wijze kan er ervaring en kennis gedeeld worden met betrekking
tot de methodiek Krachtwerk.
onder embargo tot 29-06-2018

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2018-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk