De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen sterker dan alleen

Een kwalitatief onderzoek naar de nodige competenties voor het systeemgerichte werken binnen de leefgroep Acacialaan te Doetinchem.

Samen sterker dan alleen

Een kwalitatief onderzoek naar de nodige competenties voor het systeemgerichte werken binnen de leefgroep Acacialaan te Doetinchem.

Samenvatting

Samenvatting bachelorrapport
Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij leefgroep Acacialaan wat binnen Pluryn valt. Er wordt een  kwalitatief ontwikkelingsonderzoek verricht. Hiermee wordt er getracht om helder te krijgen welke competenties er nodig zijn om systeemgericht te werken en welke competenties de persoonlijk begeleiders van leefgroep Acacialaan nog kunnen verder ontwikkelen. Om antwoord te krijgen op de hoofdvraag wordt er gebruik gemaakt van een diversiteit aan bronnen. Om de juiste informatie te verkrijgen is er eerst gestart met een literatuuronderzoek. Vervolgens zijn er interviews afgenomen waarmee de onderzoeker data heeft verzameld. De onderzoekspopulatie bestaat uit drie groepen respondenten. Zo zal niet alleen de ouders kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden, maar ook professionals op verschillende werkgebieden kunnen zo aangeven wat zij belangrijk vinden. De betrouwbaarheid en validiteit heeft de onderzoeker proberen te waarborgen. De interviews hebben zo plaatsgevonden in een rustige omgeving waar men niet gestoord kon worden. Daarnaast is de project-/praktijkbegeleidster aanwezig geweest bij de interviews met de persoonlijk begeleiders om ervoor te zorgen dat er voldoende werd doorgevraagd en er niet te veel van de vraagstelling afgeweken werd.
Als laatste waren alle respondenten vrij om deel te nemen aan de interviews. Zij hebben een contract ondertekend waarop stond beschreven dat de uitkomsten van de interviews geheel anoniem verwerkt zouden worden.
Alle uitkomsten zijn vergeleken en hieruit is een conclusie naar voren gekomen met als doel om antwoord te geven op de hoofdvraag. De hoofdvraag van dit onderzoek is: Welke competenties moet een persoonlijk begeleider bezitten om systeemgericht te werken en welke competenties zullen de persoonlijk begeleiders van leefgroep Acacialaan nog verder moeten ontwikkelen? Hieronder is te lezen per respondentengroep wat men belangrijk vindt aan competenties.
 
Ouders:
Conclusie is dat ouders het voornamelijk belangrijk vinden dat er wordt samengewerkt. Binnen deze samenwerking dient er geluisterd te worden naar de ouders en willen de ouders graag meegenomen worden in de behandeling.
Externe professionals:
Conclusie vanuit de externe professionals is dat er wordt gekeken naar de krachten en kwaliteiten van het systeem. Om dit te bewerkstelligen moet men nieuwsgierig zijn naar het systeem en zich verplaatsen in het systeem.
 
De persoonlijk begeleiders
Over het algemeen gezien hebben de persoonlijk begeleiders veel overeenkomsten over hetgeen zij belangrijk vinden betreffende systeemgericht werken. Daarnaast vinden de persoonlijk begeleiders het ook erg belangrijk dat er een open relatie is met het systeem en dat een persoonlijk begeleiders diverse gesprekstechnieken beheerst.
 
Theorie:
Ook de theorie heeft veel overeenkomsten met wat hiervoor is beschreven. De theorie vindt het tevens belangrijk dat een hulpverlener een plan van aanpak kan ontwikkelen/uitvoeren/evalueren. Verder vindt de theorie dat het belangrijk is dat een hulpverlener grens stellend kan zijn en het systeem durft te confronteren.
Over het algemeen zijn er veel overeenkomsten tussen de respondenten en de literatuur. Zo zeggen zij allen dat het samenwerken met het systeem erg belangrijk is binnen het systeemgericht werken. Wat wel opvallend is, is dat zowel de externe professionals als de persoonlijk begeleiders aangeven dat het belangrijk is dat er gekeken wordt naar de krachten en kwaliteiten van het systeem. Bij het interview met de ouders komt dit juist totaal niet naar voren. Ouders vinden het voornamelijk belangrijk dat er ook naar hen geluisterd wordt en dat er gekeken wordt naar de behoefte van het systeem. Wat zowel ouders en de theorie

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk