De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Circulaire economie binnen de ruimtelijke ordening in de Westas

Een onderzoek die de overheid inzicht geeft in de mogelijkheden voor circulaire economie binnen de ruimtelijke ordening in de Westas door middel van een programma van eisen. Hierin worden vanuit de ci

Circulaire economie binnen de ruimtelijke ordening in de Westas

Een onderzoek die de overheid inzicht geeft in de mogelijkheden voor circulaire economie binnen de ruimtelijke ordening in de Westas door middel van een programma van eisen. Hierin worden vanuit de ci

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport is geschreven in opdracht van  het Kennislab voor Urbanisme. Zij hebben als doel de stad beter te maken door met realiseerbare oplossingen te komen. Dit onderzoek is geschreven voor de bedrijfspartners, gefocust op de gemeentelijke partners, van Kennislab in de Westas.
De Westas neemt de komende jaren in gebruikersaantallen sterk toe. Naar verwachting zijn er in 2040 een miljoen extra mensen die wonen of werken in het gebied. Dit betekent dat het verbruik van en de vraag naar producten ook mee zullen groeien. Binnen de huidige lineaire economie zou dit ‘de druppel kunnen zijn die de emmer doet overlopen’, omdat de regio de consumptie niet meer aan kan en overbelast raakt. Deze overbelasting kan onder andere zorgen voor negatieve effecten op de stad en haar leefbaarheid. Daarom is het van belang dat de huidige economie verandert naar een duurzamere en meer gebalanceerde variant om de ontwikkeling aan te kunnen. Binnen dit onderzoek wordt gefocust op de kanteling naar een circulaire economie in de ruimtelijke ordening. Hiervoor is de volgende passende probleemstelling geformuleerd:
Welke kansrijke mogelijkheden zijn er voor de overheid om de gebiedsontwikkeling van de Westas zodanig vorm te geven  dat deze in de toekomst beter aansluit bij de uitgangspunten van circulaire economie?
Om tot een antwoord op deze stelling te komen, is eerst een inventarisatie gedaan naar circulaire economie in een ruimtelijke context. Hierbij is circulaire economie een systeemverandering die zorgt voor een duurzamere stad of gebied.
Daarnaast zijn enkele recente rapporten verschenen waarin principes zijn opgesteld aan de circulaire economie binnen een gebied. Deze hadden betrekking op de ruimte,  de rol van de overheid of data- en  kennisdeling. Voor meer informatie over deze referentieprojecten wordt verwezen naar hoofdstuk 2.  Na deze verdieping in de materie zijn drie onderzoeken gedaan:
-          De huidige ruimtelijke situatie is door middel van een lagenbenadering in kaart gebracht waaruit verschillende sterktes en zwaktes van het gebeid de Westas naar voren kwamen (hoofdstuk 4.1.).
-          De visie van belanghebbenden op de ruimtelijke ontwikkeling is beschreven door middel van het houden van interviews en het raadplegen van visiedocumenten (hoofdstuk 4.2.).
-          De lineaire stromen in het gebied worden in beeld gebracht door datagegevens die zijn verzameld. Deze geven inzicht in de toenames binnen de stroom, de hoeveelheden en de consumenten (hoofdstuk 4.3.).
Dit onderzoek heeft als doel de genoemde lineaire stromen (in hoofdstuk 4.3.) meer circulair te maken in de ruimtelijke ontwikkeling. Daarvoor zijn in hoofdstuk 4.4. de effecten van de stromen op de huidige ruimtelijke huidige situatie benoemd. Hierdoor zijn de lineaire stromen ruimtelijk fysiek gemaakt, waarna eisen vanuit de circulaire economie opgesteld zijn per stroom. Het programma van eisen is een instrument voor gemeentes die als basis voor een omgevingsvisie kan dienen. Daarnaast voorziet het programma van eisen de gemeentes ook van nieuwe inzichten in hun rol binnen het meer circulair maken van de regio. De zeven eisen die zijn opgesteld, zijn:

 

Heat-up the city
Het wonen in een(functioneel) tweedehandsje
De Uber onder de vrachtcontainers
De mini energiecentrale van de toekomst
Afval voor de voeding van de stad
Meervoudig ruimtegebruik in de compacte stad
Energielandschap Schiphol-Haven

Er kan worden geconcludeerd dat de ruimtelijke ordening een rol speelt bij het meer circulair maken van de regio. D

Toon meer
OrganisatieSaxion
Datum2015-06-01
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk