De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bacheloronderzoek

Leerpakket 9.2

Bacheloronderzoek

Leerpakket 9.2

Samenvatting

Samenwerking tussen formele en informele zorg is volgens baken acht binnen Welzijn Nieuwe Stijl van belang om betere zorg te kunnen leveren aan cliënten. Vanwege de recente ontwikkelingen binnen de transitie in de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komt de verantwoordelijkheid betreft de inrichting van de jeugdzorg bij de gemeenten te liggen. Een belangrijk onderdeel binnen de Wmo is samenwerking tussen verschillende organisaties ten behoeve van betere zorg voor cliënten. Om hier op in te kunnen spelen heeft jongeren coaching project Humanitas Match de samenwerking gezocht met Jarabee. Humanitas Match en Jarabee zijn met veel enthousiasme een pilot opgestart met als doel een solide samenwerking aan te gaan. Dit onderzoek richt zich dan ook op de vraag: “Wat levert de samenwerking op tussen jongeren coaching project Match van Humanitas en Jarabee voor deelnemers, Humanitas en Jarabee en wat is er nodig binnen deze samenwerking?” Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er gebruik gemaakt van empirisch onderzoek waarbij zowel gebruik is gemaakt van vakliteratuur als meningen van de betrokken jongeren binnen de pilot, vrijwilligers en professionals binnen Jarabee en Humanitas Match die bij de pilot waren betrokken. Ten behoeve van het onderzoek hebben er dertien interviews met professionals plaatsgevonden, drie interviews met vrijwilligers en zijn er vijf enquêtes afgenomen onder jongeren die hulp ontvingen bij Jarabee en werden aangemeld voor een coach bij Humanitas Match.
Uit de resultaten van het literatuuronderzoek kwam naar voren dat samenwerkingsverbanden tussen formele en informele zorg zowel meer zorg op maat als een besparing op kosten kan leveren. In het praktijkonderzoek werd aangegeven dat jongeren een meer gelijkwaardige band hadden met vrijwilligers als met hulpverleners en dat vrijwilligers meer tijd hadden. Er waren tevens nog tal van voordelen die het voor de jongeren opleverde, zoals extra aandacht en het sneller kunnen bereiken van vooraf bepaalde doelen. Het enige nadeel dat zou kunnen spelen is het teveel aan personen rondom de jongere door de toevoeging van een vrijwilliger naast de hulp vanuit de jeugdzorg. Voor organisaties leverde de samenwerking onderlinge bekendheid en meer kennis op die werd gedeeld binnen de samenwerking. De grootste nadelen die binnen de interviews werden aangegeven, waren de grotere hoeveelheid aan mensen waar rekening mee gehouden diende te worden en twee verschillende werkwijzen tot één zien te smelten. Het koste beiden veel tijd en energie. Vrijwilligers gaven aan vooral veel voldoening uit het werken met deze specifieke doelgroep te halen. Het grootste nadeel zagen zij in het langs elkaar werken van de vrijwilliger en de hulpverlener. Om de samenwerking tussen Jarabee en Humanitas Match te optimaliseren en vervolgens dit type samenwerking ook tussen andere organisaties uit te kunnen zetten werden diverse voorwaarden genoemd. Zo werden een heldere rolverdeling, duidelijke communicatie en een gezamenlijke visie als belangrijkste punten gezien om een effectieve samenwerking tot stand te kunnen brengen. Hierbij was het belangrijk om de tijd te nemen en rekening te houden met zowel de grootte van als de cultuur binnen de beide organisaties. Dit kwam zowel uit het literatuuronderzoek als uit het praktijkonderzoek naar voren.
Op basis van de resultaten zijn er aanbevelingen gedaan. De eerste aanbeveling richt zit om de communicatie. Zo wordt aangeraden om één gezicht vanuit Jarabee aan te stellen en één gezicht van Humanitas Match waar professionals met vragen terecht kunnen. Daarnaast wordt aanbevolen om professionals van Humanitas de groepen binnen Jarabee te bezoeken om de jongeren te leren kennen, maar ook om jongeren en medewerkers te informeren over het coaching project. Vervolgens wordt een aanbeveling gedaan om thema-avonden voor de vrijwilligers te organiseren door zow

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2014-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk