De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aansluiting van organisatie op cliënt

Een kwalitatief onderzoek naar belanghebbende factoren die van invloed zijn voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel bij de keuze van een dagbesteding te Almelo

Aansluiting van organisatie op cliënt

Een kwalitatief onderzoek naar belanghebbende factoren die van invloed zijn voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel bij de keuze van een dagbesteding te Almelo

Samenvatting

Het kiezen van een dagbesteding voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel kan veel met zich meebrengen, voor zowel de cliënt als de toekomstige organisatie waar de cliënt zich bij aansluit. Dit onderzoek richt zich op de factoren die cliënten belangrijk vinden bij het kiezen van een dagbesteding en met name specifiek gericht op InteraktContour dagbesteding ’t Knooppunt, om in de toekomst eventueel het zorgtraject te kunnen verbeteren.
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen welke belemmerende en bevorderende factoren meespelen bij het uitkiezen van een dagbesteding voor cliënten met een niet- aangeboren hersenletsel. Hiervoor is de volgende hoofdvraag opgesteld: ‘Welke belemmerende en bevorderende factoren spelen een rol bij het kiezen van een dagbesteding in Almelo door de huidige cliënten van InteraktContour locatie ’t Knooppunt en hoe kan InteraktContour hier beter op aansluiten?’.
Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er een kwalitatief onderzoek verricht aan de hand van de volgende theoretische deelvragen:
1. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren in de zorg bij mensen met een niet-aangeboren hersenletsel?
2. Wat is InteraktContour en wat bieden zij aan bij de dagbesteding?
3. Welke rol speelt de gemeente Almelo voor mensen met NAH?
En de volgende praktische deelvragen:
1. Welke factoren vinden de huidige cliënten van InteraktContour locatie ‘t Knooppunt belangrijk bij het kiezen van een dagbesteding?
2. Welke factoren kunnen volgens de cliënten van InteraktContour locatie ‘t Knooppunt verbeterd worden?
Hierbij zijn cliënten van InteraktContour dagbesteding ’t Knooppunt te Almelo geïnterviewd. De interviews zijn half-gestructureerd afgenomen.
Op basis van de resultaten komt naar voren dat cliënten het belangrijk vinden dat een zorginstelling de partner en/of familie goed opvangt. Ook is het van belang dat de instelling zich bewust is van de invloed van cliënten die al aanwezig zijn op de dagbesteding. Daarnaast vinden cliënten het belangrijk dat vast personeel veel persoonlijk contact zoekt met de cliënten en preventief moeten handelen. Ook een positieve benadering en een goede informatievoorziening naar cliënten toe is van belang. Tot slot vinden cliënten het belangrijk dat er een groot, divers en realistisch aanbod is van activiteiten.
Als InteraktContour locatie ’t Knooppunt beter wil aansluiten bij bovenstaande resultaten zal het zich bewust moeten zijn van het feit dat potentiële cliënten door de gemoedstoestand bij de eerste kennismaking misschien nog niet helemaal klaar zijn om anderen te zien die een ernstige lichamelijke beperking hebben. Daarnaast is het van belang dat zij bewust actief in plaats van reactief te werk gaan, het contact met cliënten opzoeken is van groot belang. Ten slotte zal er gekeken moeten worden naar samenwerkingsverbanden om de cliënten optimaal een gepaste activiteit te faciliteren. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk