De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen leren vraagt maatwerk

De visie van verzorgenden en verpleegkundigen in een verpleeghuis over hun leerweg na diplomering

Samen leren vraagt maatwerk

De visie van verzorgenden en verpleegkundigen in een verpleeghuis over hun leerweg na diplomering

Samenvatting

Deskundigheidsbevordering wordt gezien als oplossing om de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen te verbeteren. Uit eerder onderzoek blijkt dat betrokkenheid van zorgmedewerkers bij leerprocessen het leereffect vergroot. Er is bekend hoe verpleegkundigen in ziekenhuizen over leren denken, maar over de visie van verzorgenden en verpleegkundigen in verpleeghuizen op leren is weinig bekend. Het doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op de visie van verzorgenden en verpleegkundigen in een verpleeghuis over hun leerweg. Met deze kennis kan er in de praktijk eigen regie gegeven worden aan zorgmedewerkers op onderdelen van het leerproces. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Wat is de visie van verzorgenden en verpleegkundigen die verpleeghuiszorg verlenen bij Warande op de elementen van de eigen leerweg na hun eerdere diplomering?  De elementen van de leerweg die zijn onderzocht zijn leeractiviteiten, sociaal leerverband, leerthema’s en randvoorwaarden.
Door middel van een kwalitatief cross-sectioneel design zijn dertien participanten geïncludeerd die minimaal twee jaar geleden hun basisdiploma als verzorgende of verpleegkundige hebben behaald. Na het uiteenrafelen en coderen van de gegeven antwoorden bij de interviews is toegewerkt naar een kader dat de visie van participanten beschrijft. Een gedeelte van de interpretaties van de resultaten is gedeeld met een panel van praktijkdeskundigen.
Er blijkt een grote diversiteit in gegeven antwoorden waarbij er weinig verschil is tussen verzorgenden en verpleegkundigen. De veranderende zorgvraag levert hogere tijdsdruk op waar participanten mee willen leren omgaan. Naast de genoemde elementen van de leerweg is veel gezegd over het leerproces op de verpleegafdeling. Dit gewenste leerproces is gevisualiseerd. De conclusie van het onderzoek is dat verzorgenden en verpleegkundigen willen leren via congresbezoek, klinische les en in de praktijk, samen met collega’s, over verpleegkundige vaardigheden en begeleiding van familie, waarbij er aandacht is voor hen als individu met een passend leeraanbod vanuit de leiding.
Er is bij het onderzoek geen volledige theoretische saturatie bereikt. Het kader wat ontstaan is over de visie van verzorgenden en verpleegkundigen in een verpleeghuis op hun leerweg is bruikbaar bij kwantitatief vervolgonderzoek naar de leerweg waardoor de benodigde deskundigheidsbevordering goed ondersteund en georganiseerd kan worden.
Op basis van het onderzoek wordt aanbevolen om verzorgenden en verpleegkundigen meer regie te geven bij een leerbehoeftepeiling voorafgaand aan een leeractiviteit. Tevens is aanbevolen om onderlinge kennisdeling tussen zorgmedewerkers binnen een organisatie te stimuleren. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHealth Care and Social Work
Datum2016-10-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk