De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Blended learning in de opleiding Social Work

Blended learning gebruikmakend van persuasieve technologie als onderdeel van autobiografische reflectie

Blended learning in de opleiding Social Work

Blended learning gebruikmakend van persuasieve technologie als onderdeel van autobiografische reflectie

Samenvatting

Dit onderzoek heeft als doel in kaart te brengen hoe een online onderwijsmodule in de toekomst het best ingezet en vormgegeven kan worden voor tweedejaars Social Work studenten binnen het leerpakket professionele ontwikkeling (POW). Met dit onderzoek is kennis verkregen over ervaringen met blended learning, inclusief het gebruik van persuasieve technologie. Er is gekozen voor kwalitatief onderzoek, welke is uitgevoerd door middel van literatuuronderzoek en het afnemen van 27 interviews. De interviews zijn afgenomen via half gestructureerde vragenlijsten onder tien eerstejaars studenten Social Work, tien studenten van de minor Spirit, vier docenten drama/professionele ontwikkeling die lesgeven aan eerstejaars Social Work studenten en drie docenten van de minor Spirit.
  Uit de resultaten blijkt dat het inzetten van internet binnen het onderwijs door zowel studenten als docenten als prettig wordt ervaren. Daarbij vinden beiden het belangrijk dat er goede integratie plaatsvindt tussen klassikale lessen en een online module. Docenten drama/professionele ontwikkeling ervaren het integreren van de opdrachten als lastig omdat er geen deadlines aan de opdrachten verbonden zijn. Eerstejaars studenten geven aan het motiverend te vinden wanneer de opdrachten deadlines zouden hebben Docenten van de minor Spirit ervaren dit in mindere mate omdat de studenten de minor zelf hebben gekozen en hierdoor gemotiveerder zijn om de opdrachten te maken. De literatuur schrijft alle persuasieve technieken als motiverend aan, echter blijkt uit de resultaten dat studenten deze technieken niet altijd als motiverend ervaren en soms zelfs demotiverend vinden. 
 
De aanbevelingen richten zich op het inzetten van bepaalde persuasieve technieken en raden een aantal technieken af. Studenten vinden de technieken zelfmonitoring, suggesties, tunneling en toepassen op het meest motiverend in een online module. Echter vinden zij de technieken sociale vergelijking, normatieve beïnvloeding en prijzen van/belonen niet motiverend en soms zelfs demotiverend. Daarnaast moet het doel van de module voor de studenten helder zijn en moeten zij een duidelijke uitleg krijgen over de online module. Tot slot is een goede integratie tussen klassikale lessen en een online module essentieel, oftewel het adequaat toepassen van de principes van ‘blended learning’.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2016-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk