De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bachelorrapport Wijkcoaches Expeditie Enschede

Bachelorrapport Wijkcoaches Expeditie Enschede

Samenvatting

De maatschappij is in de overgangsfase om van een verzorgings- naar een participatiemaatschappij te gaan (Verschoor, 2015). Hierbij wordt er binnen gemeente Enschede ook gewerkt naar een inclusieve samenleving, waarbinnen elke burger een waardevolle plek heeft. In 2016 is Expeditie Enschede opgestart om hieraan bij te dragen. Via deze expeditie worden jongeren benaderd en wordt er samen met hen gekeken naar collectieve dingen waar tegenaan wordt gelopen. Vervolgens wordt er samen met de jongeren een netwerk opgesteld en worden deze situaties opgelost. Het doel hiervan is om de burger in zijn of haar kracht te zetten en op de lange termijn ervoor te zorgen dat er minder oproep op de hulpverlening hoeft te worden gedaan (WijkteamsEnschede, z.j.). Echter werken nog niet alle wijkcoaches mee aan Expeditie Enschede. Dit kwalitatieve onderzoek richt zich erop om achter de beweegredenen van wijkcoaches om wel of niet mee te doen aan Expeditie Enschede te komen. Daarnaast wordt er onderzocht wat de wijkcoaches nodig hebben om wél mee te doen. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk