De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Best-practices van integrated reporting afgeleid vanuit het Transparantiebenchmark 2014

Best-practices van integrated reporting afgeleid vanuit het Transparantiebenchmark 2014

Samenvatting

Om de ontwikkeling van integrated reporting te stimuleren heeft het International Integrated Reporting Council een raamwerk ontwikkeld over hoe een integrated report eruit hoort te zien. De volgende definitie kan gegeven worden voor een integrated report: “Een integrated report is een beknopt rapport over hoe de strategie, governance, prestaties en vooruitzichten van de organisatie, in het kader van haar externe omgeving, leiden tot een waarde creatie op de korte, middellange en lange termijn” (IIRC, 2013). Het IIRC raamwerk maakt onderscheid tussen leidende beginselen en inhoudelijke elementen. 
Uit recent onderzoek blijkt dat accountants-in-business die betrokken zijn bij het opstellen van integrated reporting behoefte hebben aan best-practices op het gebied van integrated reporting (Tesselaar, 2014). Hoe organisaties het beste vorm kunnen geven aan integrated reporting is nog niet helemaal helder (NEMACC, 2013). Om deze redenen is dit onderzoek erop gericht best-practices van integrated reporting af te leiden vanuit de top tien organisaties uit de Transparantiebenchmark 2014. “Het Transparantiebenchmark is een jaarlijks onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse organisaties” (Ministerie van Economische Zaken, 2014).
Onder best practices verstaan we in dit onderzoek: “praktijkvoorbeelden die zich als effectief hebben bewezen en illustreren hoe organisaties beknopt rapporteren over de wijze waarop hun strategie, governance, prestaties en vooruitzichten, in het kader van hun externe omgeving, leiden tot een waardecreatie op de korte, middellange en lange termijn.” Dit onderzoek bepaalt best-practices voor de volgende leidende beginselen van integrated reporting uit het IIRC-raamwerk: consistentie & vergelijkbaarheid, materialiteit, stakeholder relaties en strategische focus & toekomstgericht.
Elk van deze best-practices kan met verwijzingen naar voorbeelden uit de jaarverslagen van de top tien organisaties van de Transparantiebenchmark 2014 worden geïllustreerd.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingAccountancy
Datum2015-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk