De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een ambulante forensische psychiatrische normgroep bij de BDHI-D

Een ambulante forensische psychiatrische normgroep bij de BDHI-D

Samenvatting

Het onderzoek binnen de ambulante forensisch psychiatrie is betrekkelijk nieuw en nog volop in ontwikkeling. Voor de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland (AFPN) is het van belang de behandeling en begeleiding van deze groep te verbeteren. Dit wordt onder andere gedaan door te investeren in onderzoek. Het beoogde resultaat wat voortvloeit uit dit onderzoek zal meegenomen worden om het delictgedrag te verminderen en daardoor de veiligheid in de maatschappij te vergroten.
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een normgroep ambulante forensische psychiatrie bij de Buss-Durkee Hostility Inventory - Dutch (BDHI-D). Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid of het IQ een rol speelt bij de mate van agressiviteit van de patiënt van de AFPN. Ook wordt er bekeken of er enige samenhang te vinden is tussen de schaal aanvallend, agressief van de Interpersonal Checklist - Revised (ICL-R), de schaal Expressie van emoties van de Utrechtse Coping Lijst (UCL) en de subschalen directe en/of indirecte agressie van de BDHI-D.
De hoofdvragen die daarbij leidend zijn luiden:
• Kan er een normgroep voor de ambulante forensische psychiatrie binnen de BDHI-D ontwikkeld worden, zodat de AFPN beter de verschillende gradaties van agressie in kaart kan brengen en daardoor beter kan inspelen op de mate van agressiviteit en betere behandeling van de patiënten?
• In hoeverre is er een verband tussen de mate van agressie en de volgende variabelen: het intelligentiequotiënt (IQ), de schaal aanvallend, agressief, de schaal expressie van emoties, in de periode 2008 tot en met 2010, bij de patiënten van de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord-Nederland?
Uit de literatuurstudie blijkt dat er verschillende risicofactoren een rol spelen in de mate van het delictgedrag bij de ambulante forensische psychiatrische patiënt. Het onderzoek naar deze groep is nog in ontwikkeling. Er zijn nog geen samenhangende cijfers over bijvoorbeeld het IQ en agressie bekend. Wel is er bekend dat er bij andere metingen van agressief gedrag een significant verband is te vinden met de agressieschalen van de BDHI. Internationaal gezien zijn er weinig gegevens over deze populatie beschikbaar, aangezien de ambulante forensische psychiatrische patiënt niet als aparte groep wordt gezien. Er zijn dan ook weinig vergelijkingsmogelijkheden met de Nederlands populatie. Het onderzoek zal zich dan ook moeten richten op de ambulante forensische psychiatrie binnen Nederland.
Binnen dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van een steekproef bestaande uit 1039 respondenten. Er is gebruik gemaakt van de gegevens uit de periode van 2008 tot en met 2010. Deze gegevens komen voort uit het screenend psychologisch onderzoek (SPO), wat bij binnenkomst van elke patiënt afgenomen wordt. De vragenlijsten die hierbij gebruikt worden zijn van belang binnen ons onderzoek. Deze bestaan uit de BDHI-D, ICL-R, UCL en de Groninger Intelligentie Test-2 (GIT-2).
Op basis van een frequentieverdeling, normaalverdeling en de verdeling in quintielen en tertielen is een nieuwe normgroep tot stand gekomen: de Ambulante Forensische Psychiatrische populatie. Bij het ontwikkelen van de nieuwe normscores voor de BDHI-D is een verdeling gemaakt in leeftijdsgroepen van 17 tot 23 jaar, 24 tot 31 jaar, 32 tot 41 jaar en ouder dan 42 jaar.
De onderzoeksresultaten laten zien dat de ambulante forensische psychiatrische populatie meer direct agressief is in vergelijking met de landelijke populatie. Ook is de ambulante forensische psychiatrische populatie meer indirect agressief dan de landelijke populatie. Het sociaal wenselijk antwoorden is eveneens meer vertegenwoordigd binnen de groep ambulante forensisch psychiatrische populatie in vergelijking met de landelijke populatie. De verwachting een verband te vinden tussen het IQ en agressie kan niet aangetoond worden. Hierbij zijn de IQ-scores van de GIT-2 gebruikt. Bij de correlatie tussen directe agressie van de BDHI-D en de schaal aanvallend, agressief (DE) van de ICL-R en de directe agressie van de BDHI-D en de schaal expressie van emoties (E) van de UCL is een positieve samenhang gevonden. Tussen indirecte agressie van de BDHI-D en de schaal DE van de ICL-R en tussen indirecte agressie van de BDHI-D en de schaal E van de UCL is geen samenhang gevonden.
Uit het onderzoek komt naar voren dat het inderdaad mogelijk is gebleken een ambulante forensische psychiatrische normgroep bij de BDHI-D te ontwikkelen. Door deze nieuwe normgroep in te zetten binnen de AFPN kan een beter beeld geschapen worden wat betreft de mate van agressie. Een mooie aanvulling op dit onderzoek is om het onderzoek naar het ontwikkelen van een ambulante psychiatrische forensische normgroep van de BDHI-D landelijk te implementeren.
Verder is aan te raden het mogelijk verband tussen het IQ en de schalen directe en indirecte agressie van de BDHI-D nader te onderzoeken met een grotere steekproef, aangezien er in dit onderzoek een steekproef van n=44 gebruikt. Het is mogelijk dat bij een grotere steekproef andere resultaten gevonden worden.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Mens & Arbeid
PartnersAmbulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk