De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waakzaam, dienstbaar en bemiddelend

De bemiddelende rol van de politie binnen het strafrecht

Waakzaam, dienstbaar en bemiddelend

De bemiddelende rol van de politie binnen het strafrecht

Samenvatting

Samenvatting
 
Met de inwerkingtreding van artikel 51h van het Wetboek van Strafvordering heeft bemiddeling binnen het strafrecht een wettelijke status gekregen. De wetgever geeft middels het artikel aan dat, in het licht van de versterking van de positie van het slachtoffer, een specifiek wettelijke bepaling met betrekking tot bemiddeling tussen slachtoffer en verdachte wenselijk is. Indien deze bemiddeling tot een overeenkomst leidt, houdt de rechter bij het opleggen van een straf of maatregel, daarmee rekening.
Het doel van dit onderzoek is om aan de politieorganisatie aanbevelingen te doen welke werkzaamheden aan de politie zijn voorbehouden voortvloeiend uit het eerste lid van het hiervoor genoemde artikel.
In deze scriptie zijn de diverse vormen van bemiddeling, namelijk arbitrage, bindend advies en mediation, beschreven. Uitgangspunt binnen de strafrechtelijk bemiddeling is de bemiddelingsvorm mediation. Het herstel van de schade en het leed van het slachtoffer staan binnen de bemiddeling centraal.
 
Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat mediation binnen het strafrecht, onder regie van een politiemedewerker, tot knelpunten leidt. Behoudens het feit dat de individuele politiemedewerker in beginsel niet is opgeleid om een mediation te begeleiden, wordt vanuit de advocatuur, rechtbank en justitie oprecht getwijfeld aan de neutraliteit van de  politie binnen het proces. De bemiddelende taak voor de politie wordt meer toegeschreven in de fase dat nog geen aangifte is gedaan van een strafbaar feit. Met name de feiten die zich afspelen binnen relatievormen als echtelijke twisten en burenruzies worden als geschikt voor politie bemiddeling genoemd.
Een tweede knelpunt wordt gezien in het feit dat verdachten soms als persoon minder geschikt of zelfs ongeschikt zijn om partij te laten zijn binnen een mediation. Door de aanwezigheid van een antisociale persoonlijkheidsstoornis of verslaving ontbreekt dikwijls de capaciteit tot het tonen van enige empathie in de richting van het slachtoffer waardoor het gevaar van revictimisering op de loer ligt.
De zwaarte en impact van het gepleegde strafbare feit zijn van invloed of de politie een bemiddelende rol kan spelen in de bemiddeling.
 
Elke vorm van bemiddeling is maatwerk. Er dient te worden gekeken naar de aard en de omstandigheden van het strafbare feit en bovenal naar de wens van het slachtoffer. Het is aan te bevelen dat een aantal politiemedewerkers onder voorwaarden worden opgeleid als bemiddelaar / mediator. Door inzet van deze bemiddelaars kan in de pre-fase van de aangifte winst worden behaald in relatie tot de inzet van kostbare politiecapaciteit. Eveneens is aan te bevelen het onderwerp op te nemen in de diverse onderwijscurricula en nascholingsprogramma’s van politie, OM, advocatuur en rechtbankpersoneel. Door betere samenwerking door de diverse professionals zal het over en weer aan elkaar rapporteren leiden tot meer succesvolle overeenkomsten.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingHBO - Rechten
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk