De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Project Beleefd

Project Beleefd

Samenvatting

SAMENVATTING
Voor u ligt de scriptie van ons afstudeerproject in het kader van de studie psychodiagnostisch werk (PDW). Wat volgt is een korte samenvatting van de scriptie en de uitkomsten van ons onderzoek.
De scriptie die voor u ligt draait rond het scholingstraject ‘Beleefd’. ‘Beleefd’ is een intern scholingstraject van de Twentse Zorgcentra en is ontwikkeld voor teams van begeleiders die te maken hebben met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Het traject tracht naar het creëren van eenduidigheid in het kijken naar waarneembaar gedrag om van daaruit te komen tot het optimaliseren van afgestemd handelen. Het scholingstraject van Beleefd is gebaseerd op twee theorieën, de haptonomie en de sensomotorische integratie. Haptonomie richt zich op het gevoel en het gedrag van de cliënt en zijn begeleider, ook wel de affectiviteit genoemd. Bij haptotherapie spelen het ervaren van aanrakingen en het gevoel daarop volgend een grote rol. Sensorische integratie is het vermogen om informatie uit de wereld om ons heen en vanuit ons eigen lichaam op te nemen, te selecteren en de verschillende stukjes informatie met elkaar te verbinden, zodat we er op een adequate manier op kunnen reageren. Vooral de sensomotorische integratie komt aan bod, waarbij de alertheid een grote rol speelt. Deze theorieën worden gekoppeld aan de doelgroep van ‘Beleefd’.
Bij de start van ‘Beleefd’ is een nulmeting afgenomen bij de deelnemende groep begeleiders. Twee weken na de tweede bijeenkomst van ‘Beleefd’ is bij deze groep een tussenmeting afgenomen. Tussen deze twee metingen is een vergelijk gemaakt waar een aantal ideeën over het eventuele effect van ‘Beleefd’ uit voort komen. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de metingen vrij snel achter elkaar zijn uitgevoerd. Naarmate het scholingstraject van ‘Beleefd’ start blijken er vooral veranderingen op te treden in het kijken naar en het ervaren van het gedrag van de cliënt. Hier is in deze tussenmeting een verschuiving in te zien. Verder komt er voornamelijk naar voren dat er binnen het team veel te weeg wordt gebracht. Het lijkt er dan op dat de start van ‘Beleefd’ veel doet voor het team zelf. Zo lijkt de eenduidigheid binnen het team wat verbeterd en wordt er aangegeven dat er meer ruimte is voor feedback.
Wanneer de deelnemers wordt gevraagd onze vragenlijst te evalueren zijn zij over het algemeen erg positief. Ze geven aan dat de vragenlijst gebruiksvriendelijk is en dat er volgens hen weinig ontbreekt. Wel geven ze aan dat de vragenlijst soms lastig in te vullen is wanneer de cliënt wisselend gedrag vertoond en vragen ze om meer ruimte voor aanvullingen. Wanneer de vragenlijst wordt geëvalueerd aan de hand van het programma SPSS blijkt dat de items valide zijn (voor zover dat gemeten kan worden met dit aantal respondenten) maar dat er weinig homogeniteit tussen de verschillende items bestaat. Er worden aan de hand van deze uitkomsten dan ook geen vragen gebundeld, geschrapt of toegevoegd aan de vragenlijst.
Voor de opzet van een effectmeting van ‘Beleefd’ is een theoretische onderbouwing gemaakt. Dit betreft het opzetten van een onderzoek en theorie over het gebruik van een vragenlijst. De opzet van de effectmeting van ‘Beleefd’ die wij aanbieden zal voornamelijk draaien rond de door ons opgestelde vragenlijst. Deze zal afgenomen worden voordat het traject start en een maand nadat ‘Beleefd’ is afgerond. Daarnaast zal er een SMI, SGZ en CEP vragenlijst worden afgenomen ter inventarisatie van het probleemgedrag en de sensomotorische integratie van de cliënt. De SGZ en CEP zullen worden herhaald naarmate het traject is afgelopen ter inventarisatie van de eventuele verandering van het probleemgedrag.
Onze verwachting over het effect van ‘Beleefd’ is onder andere dat de huidige verschuivingen die te zien zijn in de tussenmeting door worden gezet. Er zal meer overeenstemming komen binnen het team en er zal eenduidiger worden gekeken naar de cliënt. Er zal anders worden gekeken naar getoond gedrag, het gedrag zal anders worden geïnterpreteerd en de omgang hiermee zal wellicht mee veranderen. De deelnemers aan het traject krijgen hier veel theorie en beeldmateriaal over te zien, wat invloed zal hebben op de praktijk.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Mens & Arbeid
PartnersDe Twentse Zorg Centra
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk